เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระบบเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนา ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนที่มี IP Camera สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อนำภาพจากกล้อง IP Camera ของท่านมาเผยแพร่ในเว็บไซท์แห่งนี้ เพื่อให้ทีมงานได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการประมวลสถานการณ์สำหรับการป้องกันภัยจากน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ภาพจากกล้อง IP Camera สำหรับสอดส่องระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภา