เสนอแนวทางผันน้ำ

by vee @29 พ.ย. 54 18:50 ( IP : 125...178 ) | Tags : สอบถาม

แนวทางการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมและวิธีการผันน้ำ
1.ทำให้น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด หรือทำให้แม่น้ำสายหลักลดลงเร็วที่สุด ดังนี้

1.1 ใช้ระบบ Water Jet ที่ใช้ในเรือ Super Ferry เป็นตัวผลันน้ำลงทะเล เพราะตัวนี้สามารถ ทำการสูบและผลักดันน้ำได้ 17,000 แกลลอน/วินาที (คำนวนเอาเองว่าได้กี่ลิตร/วินาที) รัฐต้องลงทุนซื้อครับ ถึงจะแพงที่ก็สามารถสูบและผลักดันน้ำให้ออกทะเลได้เร็วครับ คลิปตัวอย่างเครืงอ Water Jet ซึ่งสามา...รถนำมาดัดแปลงได้

http://www.youtube.com/watch?v=g3NvauS3EOo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ryx4RMMsry4&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=rl14PAGOUZo

http://www.youtube.com/watch?v=qg14dKSByM8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vaK21IwB9C4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ny04UDEnJ6Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4RDo58ZzoWc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hSBwwloWbLQ&feature=related

http://www.theyachtmarket.com/boatsforsale/209893/

http://www.maritimejournal.com/features101/vessel-build-and-maintenance/vessel-repair-and-maintenance/water-jet-corrosion-protection-for-ferry


เมื่อแม่น้ำทั้ง 3 สายหลักไหลคล่องและต่ำลง น้ำที่อ่อล่น ก็จะไหลกลับลงสู่แม่น้ำเองโดยธรรมชาติ ส่วนที่ต่ำก็ใช้เครื่องสูบ ทำการสูบลงคลองต่อไป ผมว่าเครื่องนี้สามารถทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาพโดยเร็ว 0858248686 ช่วยๆ กันกระจายกันบอกต่อนะครับ ผมไม่รู้จะไปบอกใครที่ไหนเลยต้องมาที่นี่ครับ