เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ

by Little Bear @5 ส.ค. 54 15:59 ( IP : 202...129 ) | Tags : Newsletter
#333 solid;border-radius:3px;">hotline1559
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งช่องทางการสื่อสารสำหรับพี่น้องประชาชน ในการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำและสภาพภูมิอากาศภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันกระแสข่าวลือ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้

โดยได้กำหนดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ 3 ช่องทาง ดังนี้

และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้รับข้อมูลของระดับน้ำที่ถูกต้อง และเป็นจริง เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้เพื่มอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามสถานการณ์น้ำ คือ www.hatyaicityclimate.org เพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำในสุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และชัดเจน อีกทั้งยัง มีการกำหนดธงสีต่างๆ ในการแจ้งระดับการเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 คำอธิบายภาพ : flood-flag

ธงเขียว แสดงสภาวะปกติ

ธงเหลือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งน้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ธงแดง จะเกิดน้ำท่วมใน 6-30 ชม. ข้างหน้าให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

ธงแดง +ไซเรน จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงฉับพลัน ใน 3-6 ชม.ให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที

ซึ่งถือได้ว่าการกำหนดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน อีกทางหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อม และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เบื้องต้น

“เต็มที่ เต็มใจ รับใช้ชาวหาดใหญ่ทุกคน ”

แหล่งที่มา : งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น(งานประชาสัมพันธ์)