น้ำท่วมคอหงษ หน้าค่าย 1/1/2555 เวลา 8.15 น.

by Flashflood @1 ม.ค. 55 08:17 ( IP : 223...70 ) | Tags : สอบถาม

น้ำท่วมแล้ว ทามไมมานถึงท่วมล่ะ  ปกติเมื่อเคือนพฤศจิกายน ก็ตกหนักแบบนี้แต่ไม่ท่วม  แล้วเมื่อไรจาลด รีบระบายน้ำหน่อย