เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การบริหารจัดการแก้มลิงคลองเรียน

by ปัญญรักษ์ @2 ม.ค. 55 16:45 ( IP : 113...240 ) | Tags : สอบถาม

แก้มลิงคลองเรียนมีไว้เพื่อชะลอน้ำไม่ได้ไหลไปสร้างปัญหา แต่ในช่วงที่เกิดปัญหากลับมีการระบายน้ำออกจากแก้มลิงไปออกที่ปลักธง และไปจ่ออยู่ที่จันทร์วิโรจน์ และดูเหมือนขณะนี้ก็ยังปล่อยให้น้ำไหลไปอยู่เรื่อยๆ
สงสัยว่า เป็นการจัดการที่ถูกต้องหรือเปล่า...

Comment #1ข้อคิดเห็นการจัดการแก้มลิง
เปาปุ่นจุ้น (Not Member)
Posted @2 ม.ค. 55 21:54 ip : 182...191

เป็นการจัดการที่ถูกต้องตามแผนเพราะก้มลิงสรา้งไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ ปกติน้ำจากบ้านทุ่งงาย  บ้านทุุงโดน และน้ำ ในสว่นของเขาคอหงส์ด้านนี้  จะใหลผ่านบ้านทุ่งรี ลงคลองทุ่งรี ลอดถนนเพชรเกษมที่ตลาดคลองเรียน และลงคลองเตยที่ถนน  30 เมตร  ไปเรื่อย ๆ  จนลงคลองแห  พูดง่าย ๆ คือผ่าเมืองหาดใหญ่  ดังนั้นเพื่อตัดปํญหามวลนำ้ก้อนนี้  จึงตัดคลอง ร 6 ให้ลอดผ่านทางรถไฟสายใต้ที่บ้านปลักทง เพื่อรวมกับนำ้ที่มาจากอำเภอนาหม่อม  ลงคลองหวะ  ระบายสู่คลอง ร 1  ไม่ต้องให้เข้าคลองอู่ตะเภา  เพื่อลดปัญหามวลน้ำที่มีมาก ๆ  ไม่ให้เข้าไปเฉียดตัวเมืองหาดใหญ่  ในส่วนบ้านปลักทงเฉพาะน้ำที่มาจากนาหม่อมในแต่ละปีก่อนมีคลอง ร 6  ก็สามารถทำให้ท่วมได้สะบายมาก  เพราะคลองหวะในส่วนของ ถนนถวิลบูรณะผ่านบริบัธ..........แคบ มากถนนถึงคลองใต้สะพานแมคโคร ( ดูไ้ด้ จากกูเกิลเอิรธท์)