เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

อยากให้มีกล้องติดตั้งตามประตูน้ำในจังหวัดต่างๆ

by tiger30 @3 ม.ค. 55 18:18 ( IP : 101...165 ) | Tags : สอบถาม

อยากให้มีการผลักดันการติดตั้งกล้อง CCTVตามประตูน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลตรงกันและทันเวลาที่จะเตรียมตัวครับ

Comment #1
Posted @3 ม.ค. 55 18:20 ip : 101...165

ใครรับผิดชอบ หน่วยงานไหนพอที่จะช่วยผลักดันประสานได้บ้าง 8)

Comment #2
Posted @3 ม.ค. 55 21:56 ip : 101...99

เป็นข้อเสนอแนะที่ดี ครับ แต่การรวบรวมข้อมูล (กล้อง) จากที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ต่างกัน และอยู่คนละลุ่มน้ำ จะทำให้ผู้ดูข้อมูลเกิดความสับสน แยกไม่ออกว่า น้ำที่ไหนจะไหลไปไหนแน่ ครับ

Comment #3
Posted @4 ม.ค. 55 10:24 ip : 61...156

ครับ แต่ว่าเราสามารถดูพิกัดที่ตั้งกล้องได้นะครับ แล้วไล่ตามสายน้ำ ตามแผนที่ไปก็ได้ครับ ในพื้นที่ของใครก็สามารถดูในส่วนของตัวเองที่เกี่ยวข้องได้ แต่แนวคิดของผมคือหากกล้องอยู่ที่จังหวัดพัทลุง (สมมุติ) ที่เขื่อนท่าแนะแถวๆบ้านเขาปู่เขาย่า  พื้นที่ท้ายน้ำก็จะได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ พอที่จะจัดเตรียมตัวเองในสภาวะที่น่าจะเกิดปัญหาครับ และกล้องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ทต.หรือ อบต.หรือ... รับภาระค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง หรือเครื่องสำรองไฟ หรือไม่ก็โอน เลขไอพีของกล้องดังกล่าวไปให้ศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุม ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับ หากว่าผมมีญาติในเมืองหาดใหญ่ที่เขาไม่ค่อยได้เล่นอินเตอร์เน็ต แต่ผมดูจากกล้องตามสถานการณ์ที่น่าจะแจ้งเตือนได้ ผมว่ายอดเยี่ยมครับ อย่างน้อยข้อมูลที่ผ่านทางกล้องจะแน่นอนกว่าข่าวที่ได้ยินได้เห็น แต่ไม่สามารถประเมินได้ ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ ผมว่าถ้าทำได้ ยอดเยี่ยมครับ จะได้กันช่วยกันเป็นหูเป็นตา และคุ้มค่ายิ่งนัก ดีกว่าไปติดกล้องเพื่อเสาะหาคนกระทำผิดตามท้องถนนครับ คนเฝ้าก็ไม่เป็นคนเห็นก็ไม่แจ้งเตือน เพราะนั่นคือความลับ

Comment #4
Posted @5 ม.ค. 55 12:49 ip : 110...193

ครับ แต่ว่าเราสามารถดูพิกัดที่ตั้งกล้องได้นะครับ แล้วไล่ตามสายน้ำ ตามแผนที่ไปก็ได้ครับ ในพื้นที่ของใครก็สามารถดูในส่วนของตัวเองที่เกี่ยวข้องได้ แต่แนวคิดของผมคือหากกล้องอยู่ที่จังหวัดพัทลุง (สมมุติ) ที่เขื่อนท่าแนะแถวๆบ้านเขาปู่เขาย่า  พื้นที่ท้ายน้ำก็จะได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ พอที่จะจัดเตรียมตัวเองในสภาวะที่น่าจะเกิดปัญหาครับ และกล้องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ทต.หรือ อบต.หรือ... รับภาระค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง หรือเครื่องสำรองไฟ หรือไม่ก็โอน เลขไอพีของกล้องดังกล่าวไปให้ศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุม ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับ หากว่าผมมีญาติในเมืองหาดใหญ่ที่เขาไม่ค่อยได้เล่นอินเตอร์เน็ต แต่ผมดูจากกล้องตามสถานการณ์ที่น่าจะแจ้งเตือนได้ ผมว่ายอดเยี่ยมครับ อย่างน้อยข้อมูลที่ผ่านทางกล้องจะแน่นอนกว่าข่าวที่ได้ยินได้เห็น แต่ไม่สามารถประเมินได้ ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ ผมว่าถ้าทำได้ ยอดเยี่ยมครับ จะได้กันช่วยกันเป็นหูเป็นตา และคุ้มค่ายิ่งนัก ดีกว่าไปติดกล้องเพื่อเสาะหาคนกระทำผิดตามท้องถนนครับ คนเฝ้าก็ไม่เป็นคนเห็นก็ไม่แจ้งเตือน เพราะนั่นคือความลับ

เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากครับ โดยเฉพาะการผลักดันให้ท้องถิ่นช่วยดูแล (บำรุงรักษา, ค่าใช้จ่ายต่างๆ) ซึ่งจริงๆแล้วโครงการฯ ก็ต้องการการมีส่วนร่วมในลักษณะแบบนี้อยู่ครับ เพียงแต่ต้องหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ประโยชน์ตกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ครับ

Comment #5
Posted @5 ม.ค. 55 20:15 ip : 122...119

เรื่องนี้ทางทีมงานยินดีช่วยพัฒนาระบบให้ครับ เพียงแต่คงต้องการความร่วมมือจากพื้นที่ในการดูแลระบบ (ซึ่งเป็นงานที่หนักเอาการและต้องทำด้วยความรวดเร็วด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติ)

Comment #6
นลินี (Not Member)
Posted @7 ม.ค. 55 07:06 ip : 101...139

เนื่องจากกำลังจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย รายละเอียดได้กำหนดจุดนำร่องที่พัทลุงซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำฯและคลองระบายน้ำชลประทาน การจัดทำระบบเตือนภัยของทีมงานมีประโยชน์มากและสามารถพัฒนาใช้ได้กับระบบวิจัยของเรา ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ขอความกรุณาติดต่อกลับมาที่www.soard8.com ซึ่งทางเราได้ลิงค์เว็ปไว้ในสถานการณ์น้ำท่วม หรือให้รายชื่อผู้ที่จะสามารถติดต่อด่วน ยินดีที่จะร่วมงานพัฒนาฯให้ได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร

Comment #7
Posted @7 ม.ค. 55 21:21 ip : 182...60

เนื่องจากกำลังจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย รายละเอียดได้กำหนดจุดนำร่องที่พัทลุงซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำฯและคลองระบายน้ำชลประทาน การจัดทำระบบเตือนภัยของทีมงานมีประโยชน์มากและสามารถพัฒนาใช้ได้กับระบบวิจัยของเรา ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ขอความกรุณาติดต่อกลับมาที่www.soard8.com ซึ่งทางเราได้ลิงค์เว็ปไว้ในสถานการณ์น้ำท่วม หรือให้รายชื่อผู้ที่จะสามารถติดต่อด่วน ยินดีที่จะร่วมงานพัฒนาฯให้ได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร

ในการประชุมคณะทำงานล่าสุด (22/12/54) มีวาระ หารือเรื่องการใช้ประโยชน์เวป และกล้อง CCTV เพื่อการอื่นนอกจากเฝ้าระวังอุทกภัย (เช่น น้ำเสีย....อื่นๆ) หลังผ่านช่วงมรสุมของพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ออกเป็นแผนที่ชัดเจนนัก มีเพียงจัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อร่วมคิดหาวิธีการใช้ประโยชน์ทางอื่น ดังนั้น จากข้อมูล "แผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย" น่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดี แต่คงต้องคุยในรายละเอียด โดยคณะทำงานโครงการที่มีอยู่ ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และอาจจะติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งหากเป็นพื้นทีเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา (บางเหรียง,บางกล่ำ...) ก็สามารถร่วมมือกันได้เลย ครับ

Comment #8
Posted @9 ม.ค. 55 09:15 ip : 61...158

ครับ คงต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากสภาพความเปลี่ยนแปลง(ที่เราได้จากตัวเลข เวลาจากสถิติ ของกล้องในตำแหน่งต่างๆ) แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ และแปรผลออกมาในแง่มุมต่างๆ ทั้งการร่วมมือของกลุ่มคนทำงาน ความผันแปรทางธรรมชาติ (พายุ ฝน น้ำ ดิน) ตลอดจนสารเคมีตกค้างปะปนที่ไหลมากับสายน้ำแล้วเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้หน่วยงาน(คน)ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและหาข้อมูลเพื่อ พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ไปพร้อมๆกัน ผมว่าเราอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละ แล้วเราจะรู้ว่า "เรา...ธรรมชาติ  ธรรมชาติ...เรา" นะครับ

Comment #9
นลินี (Not Member)
Posted @9 ม.ค. 55 13:55 ip : 118...171

เป็นการบูรณาการที่ได้ประโยชน์และเข้ากับภาวะวิกฤติ การกำหนดพื้นที่สมารถทำเป็นกรณีศึกษาและการเสนอของบประมาณหรือทุนสนับสนุนต่อยอดจากการดำเนินงานของACCCRNน่าจะทำได้เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการฯที่ทางหน่วยงานเสนอไปเป็นโครงการฯที่เสนอก่อนหน้าไปสองปีที่ผ่านมา ได้กำหนดจุดนำร่องที่ศูนย์วิจัยที่พัทลุงเนื่องจากทางแนวของคลองอู่ตะเภาไม่มีสถานที่ของหน่วยงานวิจัย แต่ถ้ามีโครงการเร่งด่วนยินดีให้ความร่วมมือ

Comment #10
Posted @10 ม.ค. 55 22:28 ip : 180...177

หากต่างคนต่างทำ บางครั้งก็อาจจะได้ผลไม่คุ้มค่าต่อ(สังคม) แต่ถ้าหลายคนร่วมกันทำอย่างมี(แบบแผนร่วมกัน)สิ่งที่จะได้รับก็น่าจะพอมีหวังให้เด็กรุ่นหลังได้ตามรอยแห่งความตั้งใจนะครับ คงไม่ต้องรอหากทุกอย่างพร้อมที่จะขับเคลื่อนครับ

Comment #11
Posted @19 มิ.ย. 55 14:18 ip : 61...157

คงต้องช่วยกันผลักดันกันต่อไปนะครับ

Comment #12ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด
Posted @19 พ.ย. 56 05:36 ip : 113...94

ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด

Comment #13ผลกระทบจากการปล่อยน้ำ
Posted @15 ธ.ค. 57 13:52 ip : 202...237
Photo :  , 1365x651 pixel 139,570 bytes

ผลกระทบจากการปล่อยน้ำ  หากติดกล้องบริเวณเขื่อน หน้า หลัง ประตูน้ำคงจะช่วยได้เยอะครับ

Comment #14รอการพัฒนาครับ
Posted @4 ธ.ค. 58 14:50 ip : 202...193

รอการร่วมมือและทำความเข้าใจครับ

Comment #15ลองแล ครับ
Posted @11 ส.ค. 60 12:50 ip : 61...156
Photo :  , 1179x670 pixel 164,330 bytes

https://drive.google.com/open?id=17JikMSxDmsuTzHKLL1gP2nnqWOE&usp=sharing

Comment #16REVIEW
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 159...24