เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

อยากให้มีกล้องติดตั้งตามประตูน้ำในจังหวัดต่างๆ

by tiger30 @3 ม.ค. 55 18:18 ( IP : 101...165 ) | Tags : สอบถาม

อยากให้มีการผลักดันการติดตั้งกล้อง CCTVตามประตูน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลตรงกันและทันเวลาที่จะเตรียมตัวครับ

Comment #1
Posted @3 ม.ค. 55 18:20 ip : 101...165

ใครรับผิดชอบ หน่วยงานไหนพอที่จะช่วยผลักดันประสานได้บ้าง 8)

Comment #2
Posted @3 ม.ค. 55 21:56 ip : 101...99

เป็นข้อเสนอแนะที่ดี ครับ แต่การรวบรวมข้อมูล (กล้อง) จากที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ต่างกัน และอยู่คนละลุ่มน้ำ จะทำให้ผู้ดูข้อมูลเกิดความสับสน แยกไม่ออกว่า น้ำที่ไหนจะไหลไปไหนแน่ ครับ

Comment #3
Posted @4 ม.ค. 55 10:24 ip : 61...156

ครับ แต่ว่าเราสามารถดูพิกัดที่ตั้งกล้องได้นะครับ แล้วไล่ตามสายน้ำ ตามแผนที่ไปก็ได้ครับ ในพื้นที่ของใครก็สามารถดูในส่วนของตัวเองที่เกี่ยวข้องได้ แต่แนวคิดของผมคือหากกล้องอยู่ที่จังหวัดพัทลุง (สมมุติ) ที่เขื่อนท่าแนะแถวๆบ้านเขาปู่เขาย่า  พื้นที่ท้ายน้ำก็จะได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ พอที่จะจัดเตรียมตัวเองในสภาวะที่น่าจะเกิดปัญหาครับ และกล้องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ทต.หรือ อบต.หรือ... รับภาระค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง หรือเครื่องสำรองไฟ หรือไม่ก็โอน เลขไอพีของกล้องดังกล่าวไปให้ศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุม ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับ หากว่าผมมีญาติในเมืองหาดใหญ่ที่เขาไม่ค่อยได้เล่นอินเตอร์เน็ต แต่ผมดูจากกล้องตามสถานการณ์ที่น่าจะแจ้งเตือนได้ ผมว่ายอดเยี่ยมครับ อย่างน้อยข้อมูลที่ผ่านทางกล้องจะแน่นอนกว่าข่าวที่ได้ยินได้เห็น แต่ไม่สามารถประเมินได้ ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ ผมว่าถ้าทำได้ ยอดเยี่ยมครับ จะได้กันช่วยกันเป็นหูเป็นตา และคุ้มค่ายิ่งนัก ดีกว่าไปติดกล้องเพื่อเสาะหาคนกระทำผิดตามท้องถนนครับ คนเฝ้าก็ไม่เป็นคนเห็นก็ไม่แจ้งเตือน เพราะนั่นคือความลับ

Comment #4
Posted @5 ม.ค. 55 12:49 ip : 110...193

ครับ แต่ว่าเราสามารถดูพิกัดที่ตั้งกล้องได้นะครับ แล้วไล่ตามสายน้ำ ตามแผนที่ไปก็ได้ครับ ในพื้นที่ของใครก็สามารถดูในส่วนของตัวเองที่เกี่ยวข้องได้ แต่แนวคิดของผมคือหากกล้องอยู่ที่จังหวัดพัทลุง (สมมุติ) ที่เขื่อนท่าแนะแถวๆบ้านเขาปู่เขาย่า  พื้นที่ท้ายน้ำก็จะได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ พอที่จะจัดเตรียมตัวเองในสภาวะที่น่าจะเกิดปัญหาครับ และกล้องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ทต.หรือ อบต.หรือ... รับภาระค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง หรือเครื่องสำรองไฟ หรือไม่ก็โอน เลขไอพีของกล้องดังกล่าวไปให้ศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุม ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับ หากว่าผมมีญาติในเมืองหาดใหญ่ที่เขาไม่ค่อยได้เล่นอินเตอร์เน็ต แต่ผมดูจากกล้องตามสถานการณ์ที่น่าจะแจ้งเตือนได้ ผมว่ายอดเยี่ยมครับ อย่างน้อยข้อมูลที่ผ่านทางกล้องจะแน่นอนกว่าข่าวที่ได้ยินได้เห็น แต่ไม่สามารถประเมินได้ ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ ผมว่าถ้าทำได้ ยอดเยี่ยมครับ จะได้กันช่วยกันเป็นหูเป็นตา และคุ้มค่ายิ่งนัก ดีกว่าไปติดกล้องเพื่อเสาะหาคนกระทำผิดตามท้องถนนครับ คนเฝ้าก็ไม่เป็นคนเห็นก็ไม่แจ้งเตือน เพราะนั่นคือความลับ

เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากครับ โดยเฉพาะการผลักดันให้ท้องถิ่นช่วยดูแล (บำรุงรักษา, ค่าใช้จ่ายต่างๆ) ซึ่งจริงๆแล้วโครงการฯ ก็ต้องการการมีส่วนร่วมในลักษณะแบบนี้อยู่ครับ เพียงแต่ต้องหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ประโยชน์ตกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ครับ

Comment #5
Posted @5 ม.ค. 55 20:15 ip : 122...119

เรื่องนี้ทางทีมงานยินดีช่วยพัฒนาระบบให้ครับ เพียงแต่คงต้องการความร่วมมือจากพื้นที่ในการดูแลระบบ (ซึ่งเป็นงานที่หนักเอาการและต้องทำด้วยความรวดเร็วด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติ)

Comment #6
นลินี (Not Member)
Posted @7 ม.ค. 55 07:06 ip : 101...139

เนื่องจากกำลังจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย รายละเอียดได้กำหนดจุดนำร่องที่พัทลุงซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำฯและคลองระบายน้ำชลประทาน การจัดทำระบบเตือนภัยของทีมงานมีประโยชน์มากและสามารถพัฒนาใช้ได้กับระบบวิจัยของเรา ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ขอความกรุณาติดต่อกลับมาที่www.soard8.com ซึ่งทางเราได้ลิงค์เว็ปไว้ในสถานการณ์น้ำท่วม หรือให้รายชื่อผู้ที่จะสามารถติดต่อด่วน ยินดีที่จะร่วมงานพัฒนาฯให้ได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร

Comment #7
Posted @7 ม.ค. 55 21:21 ip : 182...60

เนื่องจากกำลังจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย รายละเอียดได้กำหนดจุดนำร่องที่พัทลุงซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำฯและคลองระบายน้ำชลประทาน การจัดทำระบบเตือนภัยของทีมงานมีประโยชน์มากและสามารถพัฒนาใช้ได้กับระบบวิจัยของเรา ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ขอความกรุณาติดต่อกลับมาที่www.soard8.com ซึ่งทางเราได้ลิงค์เว็ปไว้ในสถานการณ์น้ำท่วม หรือให้รายชื่อผู้ที่จะสามารถติดต่อด่วน ยินดีที่จะร่วมงานพัฒนาฯให้ได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร

ในการประชุมคณะทำงานล่าสุด (22/12/54) มีวาระ หารือเรื่องการใช้ประโยชน์เวป และกล้อง CCTV เพื่อการอื่นนอกจากเฝ้าระวังอุทกภัย (เช่น น้ำเสีย....อื่นๆ) หลังผ่านช่วงมรสุมของพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ออกเป็นแผนที่ชัดเจนนัก มีเพียงจัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อร่วมคิดหาวิธีการใช้ประโยชน์ทางอื่น ดังนั้น จากข้อมูล "แผนแม่บทการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงภัย" น่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดี แต่คงต้องคุยในรายละเอียด โดยคณะทำงานโครงการที่มีอยู่ ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และอาจจะติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งหากเป็นพื้นทีเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา (บางเหรียง,บางกล่ำ...) ก็สามารถร่วมมือกันได้เลย ครับ

Comment #8
Posted @9 ม.ค. 55 09:15 ip : 61...158

ครับ คงต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากสภาพความเปลี่ยนแปลง(ที่เราได้จากตัวเลข เวลาจากสถิติ ของกล้องในตำแหน่งต่างๆ) แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ และแปรผลออกมาในแง่มุมต่างๆ ทั้งการร่วมมือของกลุ่มคนทำงาน ความผันแปรทางธรรมชาติ (พายุ ฝน น้ำ ดิน) ตลอดจนสารเคมีตกค้างปะปนที่ไหลมากับสายน้ำแล้วเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้หน่วยงาน(คน)ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและหาข้อมูลเพื่อ พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ไปพร้อมๆกัน ผมว่าเราอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละ แล้วเราจะรู้ว่า "เรา...ธรรมชาติ  ธรรมชาติ...เรา" นะครับ

Comment #9
นลินี (Not Member)
Posted @9 ม.ค. 55 13:55 ip : 118...171

เป็นการบูรณาการที่ได้ประโยชน์และเข้ากับภาวะวิกฤติ การกำหนดพื้นที่สมารถทำเป็นกรณีศึกษาและการเสนอของบประมาณหรือทุนสนับสนุนต่อยอดจากการดำเนินงานของACCCRNน่าจะทำได้เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการฯที่ทางหน่วยงานเสนอไปเป็นโครงการฯที่เสนอก่อนหน้าไปสองปีที่ผ่านมา ได้กำหนดจุดนำร่องที่ศูนย์วิจัยที่พัทลุงเนื่องจากทางแนวของคลองอู่ตะเภาไม่มีสถานที่ของหน่วยงานวิจัย แต่ถ้ามีโครงการเร่งด่วนยินดีให้ความร่วมมือ

Comment #10
Posted @10 ม.ค. 55 22:28 ip : 180...177

หากต่างคนต่างทำ บางครั้งก็อาจจะได้ผลไม่คุ้มค่าต่อ(สังคม) แต่ถ้าหลายคนร่วมกันทำอย่างมี(แบบแผนร่วมกัน)สิ่งที่จะได้รับก็น่าจะพอมีหวังให้เด็กรุ่นหลังได้ตามรอยแห่งความตั้งใจนะครับ คงไม่ต้องรอหากทุกอย่างพร้อมที่จะขับเคลื่อนครับ

Comment #11
Posted @19 มิ.ย. 55 14:18 ip : 61...157

คงต้องช่วยกันผลักดันกันต่อไปนะครับ

Comment #12ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด
Posted @19 พ.ย. 56 05:36 ip : 113...94

ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด

Comment #13ผลกระทบจากการปล่อยน้ำ
Posted @15 ธ.ค. 57 13:52 ip : 202...237
Photo :  , 1365x651 pixel 139,570 bytes

ผลกระทบจากการปล่อยน้ำ  หากติดกล้องบริเวณเขื่อน หน้า หลัง ประตูน้ำคงจะช่วยได้เยอะครับ

Comment #14รอการพัฒนาครับ
Posted @4 ธ.ค. 58 14:50 ip : 202...193

รอการร่วมมือและทำความเข้าใจครับ

Comment #15ลองแล ครับ
Posted @11 ส.ค. 60 12:50 ip : 61...156
Photo :  , 1179x670 pixel 164,330 bytes

https://drive.google.com/open?id=17JikMSxDmsuTzHKLL1gP2nnqWOE&usp=sharing

Comment #16
cqvckwis (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:05 ip : 110...30

1

Comment #17
cqvckwis (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:06 ip : 110...30

1

Comment #18
cqvckwis (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:06 ip : 110...30

1

Comment #19
cqvckwis (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:06 ip : 110...30

1

« 5156
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง