เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การประมาณระดับน้ำ ค.ร1(ล้นคลองหรือไม่)

by เครือข่ายวัดน้ำฝนต้น @14 ม.ค. 55 06:17 ( IP : 110...48 ) | Tags : สอบถาม

เวลา18.00น.13-01-2555 ฝนเขตเขาลุ่มน้ำค.อู่ตะเภาอยู่ที่ 4.4 มม/ชม ในเวลา 36 ชม (เกณฑ์ล้นคลอง ร1 5 มม/ชม ในเวลา 34 ชม ข้อมูลจากสถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา)