เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

น้ำท่วมน้ำน้อย

by Pat'Ta @20 พ.ย. 56 22:44 ( IP : 113...231 ) | Tags : สอบถาม

น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านการเคหะน้ำน้อย  ออกไปไหนไม่ได้  น้ระดับน้ำเสมอฟุตบาท