เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ใกล้หน้าฝนแล้ว มีแผนการจัดการน้ำอย่างไร

by ปัญญรักษ์ @8 ต.ค. 54 02:05 ( IP : 113...145 ) | Tags : สอบถาม

ใกล้หน้าฝนแล้วครับ และเราต่างก็ได้รับข่าวลือ และการคาดการณ์สารพัดครับ

สิ่งที่อยากทราบ คือ มีแผนการจัดการน้ำอย่างไรครับ

ดูจากภาพ และข้อมูลของระดับน้ำในแก้มลิงที่ให้มา พบว่า ระดับน้ำสูง 13 เมตร... อยากจะเสนอว่า เมื่อย่างเข้าต้นหน้าฝน ควรจะระบายน้ำออกจากแก้มลิงให้เหลือน้อยที่สุดครับ เพราะจุดประสงค์ของแก้มลิง คือ ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำที่ไหลทะลักมามากผิดปกติ หากเราเก็บน้ำไว้ในแก้มลิงไว้มาก ก็จะเหลือที่สำหรับดูดซับหรือเก็บกักน้ำน้อยลงครับ...

แนวคิดเดียวกันนี้ควรจะใช้กับคลองระบายน้ำทุกคลองด้วยครับ กล่าวคือ เมื่อย่างเข้าหน้าฝน ควรเปิดประตูระบายน้ำออกจากคลองให้หมด หรือมีเหลือน้อยที่สุดครับ

Comment #1
Posted @8 ต.ค. 54 21:46 ip : 223...24

ระดับที่ใช้แจ้งข้อมูลใช้เป็น ม.รทก. อ้างอิง "ระดับน้ำทะเลปานกลาง"ซึ่งเป็นระดับที่เชื่อมโยงกันได้หมด ไม่ช่ายน้ำสูง 13 เมตรครับ

Comment #2
Posted @8 ต.ค. 54 21:51 ip : 223...24

ขอบคุณครับ ทางทีมงานอาจจะปรับเปลี่ยนการสื่อข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Comment #3
non (Not Member)
Posted @10 ต.ค. 54 18:02 ip : 223...136

ตอนนี้หาดใหญ่มีคลองหลักๆระบายน้ำลงทะเลกี่คลองครับ  หากน้ำทะเลหนุนจะมีการจัดการอย่างไร รวมถึงการวางท่อในพื้นที่ต่างๆ ไม่ทราบว่ายึดระดับสูงต่ำของระดับน้ำทะเลหรือเปล่าครับ เพราะเท่าที่เห็น คือฝังท่อให้พอมิดก็ถมดิน  โดยไม่ได้ยึดหลักการไหลของน้ำที่ไหลจากสูงไปหาต่ำ

Comment #4
kobe (Not Member)
Posted @21 ต.ค. 54 13:30 ip : 203...7

เสนอนิดหนึ่งนะค่ะ

  1. ในส่วนของแก้มลิงทำไว้ดีแล้วแต่ในช่วงหน้าฝนนี้ควรเฝ้าระวังหน่อย หากน้ำในแก้มลิงมีปริมาณมากไปจะทำให้เก็บน้ำที่ไหลทะลักมาเก็บ มีปริมาณน้อย ทำให้แก้มลิงมีน้ำเต็มเร็วอาจเกิดผลเสียได้ ทางที่ดีสำหรับหน้าฝนนี้ ควรระบายน้ำในแก้มลิงให้มีระดับไม่เกินครึ่งหนึ่งของแก้มลิงนะค่ะ
  2. สนับสนุนแนวคิดของคุณ non ในช่วงหน้าฝน ควรเปิดประตูระบายน้ำออกจากคลองให้เหลือน้อยลงหน่อย คล้ายๆ กับแก้มลิงนะคะ แล้วก็อย่าลืมขุด ลอกคลอง คูระบายน้ำต่างๆ ในตัวเมืองหรือนอกเมืองด้วยค่ะ ซึ่งควรทำทั้งหมดทุกเขต เพื่อให้การระบายน้ำผ่านไปได้ด้วยดี
Comment #5
ปัญญรักษ์ (Not Member)
Posted @31 ต.ค. 54 14:53 ip : 202...129

ขอบคุณครับ หลายจุด ดูง่ายครับ เช่น คลองอู่ตะเภา มีภาพหน้าตัดให้ดูด้วย...

บางแห่ง เช่น แก้มลิง อาจจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยังรับน้ำได้อีกประมาณเท่าไร ถ้าทำได้ก็จะดีครับ