ภาพเรดาร์

by ramet @9 ต.ค. 54 05:09 ( IP : 49...187 ) | Tags : สอบถาม

พี่หมี   เวลาเรียกรูปเรดาร์จากศูนย์อุตุฯ มาโชว์ ผมสังเกตุแต่ละเฟรมเวลาที่มุมขวาซึ่งเป็นเวลา UTC (เวาลาสากลเชิงพิกัด ซึ่งของไทยต้อง+7 ชั่วโมง) หลายๆ เฟรม เวลา UTC จะซ้ำอยู่ที่เดิม ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเวลาปัจจุบันที่โชว์ใต้ภาพ  เมื่อเทียบหลายๆ เฟรมอาจเข้าใจผิดว่าภาพจากเรดาห์ไม่เกิดการขยับหรือเปลี่ยนแปลง  คนทั่วไปอาจไม่สังเกตุเวลา UTC ที่โขว์มาจากเรดาร์ แต่ดูเวลาปัจจุบันของไทยใต้ภาพ อาจทำให้สับสนในการติดตามข้อมูลการเคลื่อนตัวของการเกิดฝน ก็ต้องปรึกษากับพี่สมภพ (อุตุฯ) ว่าจะให้ปัจจุบันยังไง แต่บางเฟรมตรงกันนะครับ   รเมศ

Comment #1
Posted @9 ต.ค. 54 05:28 ip : 49...187

เรดาร์ของอุตุฯ ที่ติดตามจะไม่ค่อยค้าง 30 นาทีมาปัจจุบันตลอด คงจะไม่สัมพันธ์เวลาการเรียกนะครับ

Comment #2
Posted @9 ต.ค. 54 06:38 ip : 49...187

นั่งตืดตามดูรู้สึกมัน2-3 ชั่วโมงหลังมันจะตรงกันแล้ว แล้วจะติดตามเป้นระยะถ้าหาสาเหตุเจอจะแจ้งให้พี่หมีทราบอีกครั้ง รเมศ