เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

จุดแสดงระดับน้ำ

by chai63 @28 ต.ค. 54 10:23 ( IP : 101...174 ) | Tags : สอบถาม

หากเป็นไปได้ ถ้ามี จุดแสดงระดับน้ำเพิ่มบริเวณปลายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำปลายคลอง ร.๑  คลองแห บ้านหาร แม่ทอม บางเหรียง เราจะได้มีข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทำให้การบริหารน้ำทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ หากทำได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นน้ะครับ