การใช้คูคลองที่มอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วันนี้

by chai63 @28 ต.ค. 54 10:51 ( IP : 101...174 ) | Tags : สอบถาม

ณ วันนี้ ตามที่ทรัพยากรคู คลอง ที่เรามีอยู่ในวันนี้ หากน้ำมาเท่ากับปีที่แล้ว ปี ๕๓ ความเสียหายจะมากเท่าเดิม หรือ น้อยลงกว่าเดิมครับ ท่านผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ. นายอำเภอหาดใหญ่ นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ชลประทานจังหวัดสงขลา ฯลฯ

ปี ๕๓ เราไม่มีการตั้งปั้มน้ำสูบช่วยปลายน้ำเลย

ปี ๕๔ นี้ ผมคิดว่า หากเรามีปั้มน้ำจำนวนมากๆตั้งสูบช่วยระบายน้ำที่ปลายคลองระบายน้ำที่เราทำให้เป็นคอขวดอยู่ ดูภาพได้ที่ http://www.siamagarwoods.com/index.php?option=com_content&view=article&id=329:2011-10-15-11-44-18&catid=86:2011-08-26-06-05-35&Itemid=97 เวลาน้ำทะเลไม่หนุนก็สูบช่วย เวลาน้ำทะเลหนุนเราต้องปิดประตูระบายน้ำ เราก็อาจจะสูบได้ด้วย

ด้วยวิธีนี้ ผมคิดว่าประสิทธิภาพการทำงานของคลองต้องได้มากกว่า ๔๕๐ ลบ.ม./วินาที แน่ๆครับ ส่วนจะมากเท่าไหร่ก็ขึ้นกับ จำนวนและความสามารถของปั้มน้ำที่เราติดตั้งครับ

อนึ่งงานนี้ จะต้องมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ราสูบเร่งออกไปมากขึ้นกว่าปกติของการไหลของคลอง

ผมอยากเห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ต้องช่วยเหลือผู้ที่ต้องเดือดร้อนครับ เช่น ทางจังหวัดจัดสรรงบประมาณลงไปช่วย โดยเรียกเก็บจาก พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารน้ำแล้วน้ำไม่ท่วมครับ เราต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข กันน้ะครับ อย่าให้เป็นว่า น้ำไม่ท่วมเอา แต่พอต้องช่วยเหลือกัน ไม่เอา หากทุกคนไม่เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน ต่างคนต่างเอาตัวรอด ผลสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครรอดครับ ดูตัวอย่างอย่างทุกวันนี้น้ะครับ โดยธรรมชาติแล้ว ไม่มีใครยอมเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ได้ตลอดหรอกครับ วันหนึ่งเขาต้องรุกขึ้นสู้ แล้ววันนั้น ก็ไม่มีใครสบายอยู่ได้หรอกครับ ผมเชื่ออย่างนี้

และสิ่งที่ผมกลัว คือ หากเรามีข้อมูลทางวิชาการว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร เช่น ต้องขุดคลองเพิ่มใหม่ ต้องทำผนังกั้นน้ำใหม่ ทำเพิ่ม ก็ต้องทำไปตามข้อมูลทางวิชาการนั้นๆ อย่า อย่าครับว่า ต้องปล่อยให้น้ำท่วมซ้ำอีก ปล่อยให้น้ำท่วมมากกว่าเดิมอีก เพื่อเพิ่มความจำเป็น ความเร่งด่วน ของโครงการว่าต้องทำจริงๆๆๆๆต้องทำเร็วๆๆๆ อย่าเอาความเสียหาย ความเจ็บ ความตาย ของประชาชนมาบูชายันต์โครงการ งบประมาณเลยน้ะครับ ใครคิดทำแบบนี้ ผมจะถือว่า คนๆนั้น คนกลุ่มๆนั้น ชั่วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในบรรณพิภพนี้เลยทีเดียวเจียวครับ