ข้อเสนอแนะครับ

by คนบ้านพรุ @31 ต.ค. 54 11:27 ( IP : 118...116 ) | Tags : สอบถาม

อยากให้มีเพิ่มเติมในส่วนของ ช่องสัญญาณวิทยุสื่อสาน  ทั้งเครื่องแดง และเครื่อง vr ( เครื่องดำ ) เพื่อที่จะสามารถรับขอมูลข่าวสารจาก เครื่องข่ายของวิทยุสมัครเล่นได้  ซึ่งคนเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่โดยตรงและสามารถที่ up date ข้อมูลให้ได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ  ระบุช่องสัญญาณ เพื่อให้คนที่มีวิทยุสามารถเข้าไปฟัง หรือ สอบถาม  แม้แต่ส่งข่าว
ขอบคุณครับ

Comment #1
Posted @31 ต.ค. 54 12:30 ip : 122...62

ดูเหมือนจะมีการเตรียมการเรื่องนี้แล้ว เดี๋ยวให้คนที่ดูแลเรื่องการสื่อสารมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าครับ ผมพูดเรื่องวิทยุไม่ค่อยถูก