เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

มรทกคืออะไร

by นภา @31 ต.ค. 54 21:43 ( IP : 182...119 ) | Tags : สอบถาม

หน่วยวัดระดับน้ำมรทกคืออะไร

Comment #1
Posted @1 พ.ย. 54 09:46 ip : 113...13

เขียนให้ถุกต้องคือ ม.รทก. ม. คือ เมตร ส่วน รทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการอ้างถึงความสูงของพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระดับน้ำทะเลเป็นเกณฑ์ แต่เนื่องจากน้ำทะเลมีขึ้นมีลง จึงตกลงใช้ค่าตรงกลาง ด้วยการเอาค่าระดับสูงสุดกับค่าระดับต่ำสุดมาบวกกันแล้วหารสอง คือที่มาของคำว่า "ระดับน้ำทะเลปานกลาง"

ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) : สำหรับประเทศไทย ใช้ระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความสูงต่ำของดินหรือสิ่งก่อสร้างในงานสำรวจ งานก่อสร้าง หรืองานทั่วไป

ข้อมูลจาก กระดานข่าวของกองทัพเรือ ครับผม  :d

Comment #2
ประชาชนตาดำๆ (Not Member)
Posted @25 พ.ย. 54 22:16 ip : 183...26

น่าจะมีคำอธิบายไว้ใกล้ ๆ นะจะได้เข้าใจกันทุกคน

Comment #3
Posted @25 พ.ย. 54 22:43 ip : 122...89

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ จะนำคำอธิบายไปใส่ไว้ในจุดที่มองเห็นชัดเจนให้นะครับ

Comment #4
Posted @17 ธ.ค. 54 08:30 ip : 182...118

รทก = ระดับทะเลปานกลางครับ ไม่มีน้ำ