เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

อยากทราบตำแหน่งของโทรมาตรของกรมชลประทาน

by HDY0011 @23 พ.ย. 54 13:18 ( IP : 171...144 ) | Tags : สอบถาม

จากเว็บของ haiyaicityclimate.org จะมีเว็บโทรมาตรของกรมชลฯ

เว็บโทรมาตรของกรมชลฯ http://www.rid-tsl3.com/pmap/tele.php

จากเว็บดังกล่าว คลิก ศูนย์อุทกวิทยา --> 6 --> ประมาณน้ำราย ชม --> สงขลา

เว็บรายงานน้ำรายชั่วโมง http://hydro-8.com/main/hourly/songkla/hourly.htm

อยากทราบดังนี้ครับ

1) เว็บโทรมาตร : ปตร หน้าควน (TSL25), ปตร อู่ตะเภา (TSL24), ปตร คลอง 1ซ-ร1 (TSL27), คลองหวะ บ้านควนจง (STN07) อยู่ตรงไหนเหรอครับ

2) เว็บรายงานน้ำรายชั่วโมง : X.174 บ้านคลองหวะ อยู่ตรงไหนเหรอครับ

3) เว็บโทรมาตร: บ้านแหลมโพธิ์ X.194 มีระดับน้ำ 1.6 มรทก บ้านหาร X.181 มีระดับน้ำ 1.3 ม.รทก. เมื่อปลายน้ำมีระดับน้ำสูงกว่าที่บ้านหาร จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ?

อยากรบกวนเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยให้ข้อมูลหน่อยได้ไหมครับ (เป็นพิกัด lat,long--ดูพิกัดจาก www.wikimapia.org นะครับ)

ขอบคุณครับ

Comment #1
Posted @25 พ.ย. 54 11:41 ip : 182...94

ผมต้องขออนุญาติคณะทำงาน คุณ ปพน  รักษ์ศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่  16 จังหวัดสงขลา  ก่อนครับผมเห็นว่าคำถามน่าสนใจครับ

สิ่งที่ผมจะอธิบายความเป็นข้อมูลของทางโครงการชลประทานสงขลาทั้งสิ้น เพื่อตอบคำถามกับผู้ที่สนใจผมเอาเนื้อความบางส่วนมาเรียบเรียงใหม่เพื่อตอบคำถาม ครับผม

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เสียก่อน

คลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านเมืองหาดใหญ่  มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอสะเดา  จ.สงขลา มีคลองสาขา ที่สำคัญ คือ ค.สะเดา ค.หล้าปัง ซึ่งเป็นสาขาลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนบน  ไหลมารวมกันทางตอนบน ของบ้านคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา และยังมีคลองสาขาในลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนล่าง คือ ค.ตง ค.ประตู ค.หลา ค.จำไหร  ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาตอนล่าง ที่บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ซึ่งการเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ จะใช้ข้อมูลทางอุทกวิทยา จากสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำที่บ้านม่วงก็อง (สถานี X.173A) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหาดใหญ่ที่บริเวณ ปตร.อู่ตะเภาทางเหนือน้ำประมาณ 37 กิโลเมตร  (กรณีน้ำท่าในลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนบน)  และใช้ข้อมูลทางอุทกวิทยา จากสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำที่บ้านบางศาลา (สถานี X.90)  ซึ่งห่างจากเมืองหาดใหญ่ที่บริเวณปตร.อู่ตะเภาทางเหนือน้ำ ประมาณ 12 กิโลเมตร  (กรณีน้ำท่าในลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนล่าง)

ทางโครงการชลประทานจึงกำหนดการเตือนภัยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

กรณีน้ำท่าจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนบน  อาศัยข้อมูลระดับน้ำของสถานี X.173A ที่บ้านม่วงก็อง และ สถานี X.90 ที่บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นสถานีหลัก

กรณีน้ำท่าจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนล่าง อาศัยข้อมูลระดับน้ำของสถานี  X.90 ที่บ้านบางศาลา สถานี หน้า ปตร.อู่ตะเภา และสถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสถานีหลัก

จึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาใช้สถานีดังกล่าวในการรายงานเรื่องระดับน้ำ กับ ปริมาณน้ำเป็นรายชั่วโมง  เพราะการเตือนภัยต้องเอาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นหลัก และเอาสถานีดังกล่าวเป็นหลักในการรายงานด้วย ครับผม

ขอตอบคำถามดังนี้

เว็บโทรมาตร : ปตร หน้าควน (TSL25), ปตร อู่ตะเภา (TSL24), ปตร คลอง 1ซ-ร1 (TSL27), คลองหวะ บ้านควนจง (STN07) อยู่ตรงไหนเหรอครับ

ตอบ ถ้าหมายถึงเว็บของสถานีหรือครับ ไม่น่ามีน่ะครับ  สถานีดังกล่าวเป็นเพียงสถานีที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูระดับน้ำ กับ ปริมาณน้ำ บางสถานีมีข้อมูลของการไหลของน้ำด้วยครับ

เว็บรายงานน้ำรายชั่วโมง : X.174 บ้านคลองหวะ อยู่ตรงไหนเหรอครับ

ตอบ สถานีดังกล่าวเท่าที่ผมสังเกตุ รายงานเฉพาะเวลา 06.00 น. ของทุกวัน แต่ถ้าคุณอยากดูรายละเอียดทุก 15 นาที คลิกสถานีโทรมาตรของบ้านคลองหวะ (จุดเขียวๆ) ของเว็บโทรมาตรของกรมชลประทานฯ  ได้เลยครับ

เว็บโทรมาตร: บ้านแหลมโพธิ์ X.194 มีระดับน้ำ 1.6 มรทก บ้านหาร X.181 มีระดับน้ำ 1.3 ม.รทก. เมื่อปลายน้ำมีระดับน้ำสูงกว่าที่บ้านหาร จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ?

ตอบ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับ  แต่ข้อแตกต่างระหว่างสองสถานีไม่เหมือนกันครับ สถานีบ้านหาร X.181 อยู่บนพื้นดิน ส่วนสถานีบ้านแหลมโพธิ์ X.194 อยู่ในทะเลครับ ในทะเลอาจจะมีตัวแปร น้ำขึ้น น้ำลง เป็นปัจจัยแทรกเข้ามา ครับ แต่เราสามารถตรวจสอบการไหลของน้ำของสถานีบ้านหารได้น่ะครับว่าไหลเป็นอย่างไร  เพราะมีบอกไว้ และไม่ต้องเป็นกังวลคครับ ตามธรรมชาติของน้ำ น้ำจะไหลที่สูงลงที่ต่ำเสมอครับผม ระดับน้ำบนพื้นดิน สูงกว่า ระดับน้ำในทะเล แน่นอนครับผม

อยากรบกวนเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยให้ข้อมูลหน่อยได้ไหมครับ (เป็นพิกัด lat,long--ดูพิกัดจาก www.wikimapia.org นะครับ)

ตอบ เออ... เว็บโทรมาตรของกรมชลประทานฯ คลิกเมนูทางด้านซ้ายมือ เรื่องเกี่ยวกับโครงการ แล้วคลิกเมนูย่อย รายละเอียดสถานีโครงการ ในนั้นมีรายละเอียดครบหมดทุกสถานีโทรมาตร ของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ครับผม

ขอบคุณครับ ข้อมูลของ กรมชลประทานฯ ถ้ายังมีข้อมูลที่ตกล่น หรือ เพิ่มเติม หรือ เสริม เพื่อความเข้าใจมากขึ้น เรียนเชิญด้วยครับผม