เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของกล้อง CCTV

by Little Bear @21 พ.ย. 56 18:19 ( IP : 49...110 )

หาก หน่วยงาน,บริษัท มีความประสงค์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของกล้อง CCTV ติดต่อ โทร. 081 698 1975

พื้นที่แสดงโลโก้และรายละเอียด
  • ภาพโลโก้ขนาดเล็กในหน้าแรกคำอธิบายภาพ : sponsor-home
  • ภาพโลโก้ขนาดใหญ่ในหน้าของกล้อง CCTVคำอธิบายภาพ : sponsor-cctv

หาก หน่วยงาน,บริษัท มีความประสงค์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของกล้อง CCTV ติดต่อ โทร. 081 698 1975