เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

4 ธ.ค. 6505:22

เรดาห์สทิงพระ-กรมอุตุ

4 ธ.ค. 6505:22

ภาพถ่ายดาวเทียม

4 ธ.ค. 6505:20

ม่วงก็อง

4 ธ.ค. 6505:00

วัดควนเนียง-พะตง

4 ธ.ค. 6505:00

ทุ่งลุง

4 ธ.ค. 6505:00

บางศาลา

4 ธ.ค. 6505:00

คลองหวะ

4 ธ.ค. 6505:00

แยกคลองหวะ

4 ธ.ค. 6505:00

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

4 ธ.ค. 6505:00

ถนน 30 เมตร

4 ธ.ค. 6505:00

chakrite เมื่อ 3 ธ.ค. 2565 12:05
ww.hatyaicityclimate.org" ขอแนะนำเว็บไซต์เตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิด "เตือนภัยโดยไม่ต้องเตือนภัย" ดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องการเติมเต็มช่องว่างการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้ำนะครับ...เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยภาคประชาชน มิได้เป็นของหน่วยงานใด หากแต่เป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน 1.นำข้อมูล อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ภาครัฐมีแต่อยู่กันคนละที่ละทาง คนละหน่วยงานมารวมกันให้ประชาชนได้เข้าถึงในที่เดียวกัน สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เตือนภัยได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญ อาทิ -ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเรดาห์สทิงพระ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่อากาศ สถานีฝนออน์ไลน์ในพื้นที่อู่ตะเภา ข่าวสารการเตือนภัยต่างๆ โดยสรุปศูนย์อุตุ...ดูแลน้ำที่อยู่บนฟ้า -ส่วนอุทกวิทยาสนง.ทรัพยากรน้ำที่ 8 มีสถานีเตือนภัยและผู้รู้ วัดระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับกล้อง cctv ที่สะพานลอยใกล้วัดหาดใหญ่ใน มีข้อมูลการเตือนภัย พร้อมจัดทำแผนเรื่องน้ำ -กรมชลประทาน มีสตัฟเกจวัดระดับน้ำ มีผังน้ำแต่ละลุ่มน้ำ มีชุดอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลน้ำบนฟ้าที่ตกลงมาในคลองต่างๆที่ตนดูแล -ท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์ปัองกันฯ ในช่วงหน้าฝน พร้อมระบบเตือนภัยธงเขียว/เหลือง/แดง และอื่นๆ มีการทำแผนรับมือระดับพื้นที่ เตรียมการขุดลอก การระบายน้ำในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นน้ำท่า -จังหวัด/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลภาพรวม มีอำนาจในการประกาศพื้นที่ประสบภัยเพื่อนำงบมาใช้ ทำงานประสานกับอำเภอ/ท้องที่/ท้องถิ่น กล่าวเฉพาะสงขลามีการจัดตั้งอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อคอยทำหน้าที่ประมวลข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะส่งต่อให้จังหวัดตัดสินใจเชิงนโยบาย คณะทำงานนี้มาจากผู้ปฎิบัติในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหัวหน้าทีม
3 ธ.ค. 65 12:06
Little Bear เมื่อ 1 ธ.ค. 2565 12:14
เตรียมความพร้อมรอรับฝนระลอกใหม่กันครับ
1 ธ.ค. 65 12:15
chakrite เมื่อ 11 พ.ย. 2565 10:39
เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้ว ฝากติดตามข้อมูลฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ เว็บไซต์ www.Hatyaicityclimate.org ดำเนินการโดยภาคประชาชน เพื่อลดช่องว่าง หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ
11 พ.ย. 65 10:41
นฤชา ชนะถาวร ที่ ม.3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เมื่อ 10 พ.ย. 2565 19:18
ปกติ
10 พ.ย. 65 19:20
chakrite เริ่มเข้าหน้าฝนของสงขลาเต็มตัวแล้ว ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับ
11 พ.ย. 2565 10:39 น.
Little Bear เมื่อ 28 พ.ย. 2564 23:42
เนื่องจากมีคนเข้ามาดูเว็บเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ bandwidth ที่ server เต็มตลอดเวลา ทำให้การเข้าเว็บช้าลง และภาพจากกล้องอัพเดทไม่ทัน จึงขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่รวดเร็วเหมือนเดิม
28 พ.ย. 64 23:46
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 10 พ.ย. 2564 11:11
ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ จากสถานีเรดาห์สทิงพระ เวลา 06.30 น. ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ถึงปานกลางบริเวณ ภาคใต้
10 พ.ย. 64 11:12
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 10 พ.ย. 2564 11:01
เตือน คลื่นลมแรงอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2564 ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
10 พ.ย. 64 11:02
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 27 ต.ค. 2564 10:03
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
27 ต.ค. 64 10:04
Little Bear เมื่อ 20 ต.ค. 2564 11:14
เริ่มเฝ้าระวังสำหรับปี 2564 กันนะครับ กำลังทยอยซ่อมแซมกล้องที่เสียหาย และติดตั้งกล้องตัวใหม่ในแต่ละจุด คาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมครับ
20 ต.ค. 64 11:16
Kemnza26 ที่ สถานี2 เมื่อ 19 ต.ค. 2564 21:40
สถานี2
19 ต.ค. 64 21:40
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 20 ก.ย. 2564 09:23
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564
20 ก.ย. 64 09:24
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 19 ก.ย. 2564 12:28
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
19 ก.ย. 64 12:28
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 18 ก.ย. 2564 11:03
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
18 ก.ย. 64 11:03
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 17 ก.ย. 2564 13:55
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
17 ก.ย. 64 13:56
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 16 ก.ย. 2564 10:29
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
16 ก.ย. 64 10:29
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 15 ก.ย. 2564 09:07
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
15 ก.ย. 64 09:08
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 14 ก.ย. 2564 10:32
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564
14 ก.ย. 64 10:32
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 13 ก.ย. 2564 10:10
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564
13 ก.ย. 64 10:10
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 12 ก.ย. 2564 10:30
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564
12 ก.ย. 64 10:30
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 11 ก.ย. 2564 22:05
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
11 ก.ย. 64 22:05
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 10 ก.ย. 2564 11:19
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
10 ก.ย. 64 11:19
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 9 ก.ย. 2564 09:51
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
9 ก.ย. 64 09:51
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 8 ก.ย. 2564 10:00
"8 คำถามสำคัญที่จะตอบว่า Hatyai Sandbox Plus คืออะไร" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด "สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนปลอดภัย" เริ่มเฟสที่ 1 วันที่ 9 กันยายนนี้เป็นต้นไป
8 ก.ย. 64 10:00
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 8 ก.ย. 2564 09:56
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
8 ก.ย. 64 09:57
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 7 ก.ย. 2564 06:43
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
7 ก.ย. 64 06:43
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 6 ก.ย. 2564 10:40
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564
6 ก.ย. 64 10:40
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 5 ก.ย. 2564 10:15
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเถอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2564
5 ก.ย. 64 10:15
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 4 ก.ย. 2564 21:45
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเถอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
4 ก.ย. 64 21:46
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 3 ก.ย. 2564 10:10
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเถอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
3 ก.ย. 64 10:11
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 2 ก.ย. 2564 21:18
#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเถอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
2 ก.ย. 64 21:18
phubase เมื่อ 23 ธ.ค. 2563 15:00
ขอขอบพระคุณทาง รร.ลีการ์เด้นส์พลาซ่า โดยท่านผู้บริหารได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทให้กับทาง มูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังฯ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงใน โอกาส นี้
23 ธ.ค. 63 15:02
chakrite เมื่อ 17 ธ.ค. 2563 10:27
ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ มีผู้นำข้อมูล Model การพยากรณ์อากาศจากเว็ปไซต์ต่างประเทศ มาแปลความหมายตามความเข้าใจตนเอง แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน โดยมีเนื้อหาว่า จะมีพายุก่อตัวเริ่มวันที่ 19 ที่ประเทศฟิลิปปินส์และตั้งแต่วันที่ 23 – 24 จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ ในความเป็นจริงการพยากรณ์อากาศไม่ได้ใช้ข้อมูล Model การพยากรณ์อากาศ เพียงอย่างเดียวต้องใช้ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบอีก เช่นข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลตรวจอากาศ ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ แผนที่อากาศ และความเชี่ยวชาญของผู้พยากรณ์อากาศด้วย การใช้ข้อมูล Model การพยากรณ์อากาศเพียงอย่างเดียวออกมาเตือนอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนได้ และสร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชน เนื่องจากModel การพยากรณ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน สถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้เฝ้าติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด และสภาวะอากาศเมื่อเวลา 07.00 น. วันที 17 ธันวาคม 63 พบว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้ในช่วงวันที่ 17-19 ธ.ค. 63 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนทะเลจีนใต้และบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่พบการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน และหากมีการก่อตัวของพายุและมีผลกระทบต่อภาคใต้จริง ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีการประกาศเตือนและแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเสมอ หากพบข้อความการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบแหล่งที่มา สามารถตรวจสอบได้ที่ www.songkhla.tmd.go.th หรือ โทรสอบถามหมายเลข 074311760 , 074251884 สมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รายงาน วันที่17 ธ.ค. 63 เวลา 09.15 น.)
17 ธ.ค. 63 10:27
phubase เมื่อ 10 ธ.ค. 2563 11:42
กล้องต้นคลองแม่เรียน จะมีการปรับปรุงระบบเน็ตใหม่ ระหว่างนี้จะออฟไลน์ชั่วคราว เพื่อรอเปลี่ยนเป็นเน็ตจาก AIS ที่ให้การสนับสนุนมาครับ
10 ธ.ค. 63 11:43
chakrite เมื่อ 2 ธ.ค. 2563 11:04
สถานการณ์อุทกภัย อำเภอควนเนียง (2 ธันวาคม .2563) เวลา 09.00 น. ดังนี้ 1.บ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 3,200 ครัวเรือน 2.โรงเรียนแจ้งทำการปิดการเรียนการสอน จำนวน 10 โรง 3.วัดมีน้ำท่วมขังจำนวน 5 วัด 4.มัสยิดมีน้ำท่วมขัง จำนวน 2 มัสยิด 5.ถนนสายหลักในเขตพื้นที่อำเภอควนเนียง มีน้ำไหลผ่าน สามารถสัญจรได้ ส่วนถนนในหมู่บ้านบางสายมีระดับน้ำสูง รถจักรยานยนและรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ **ซึ่งขณะนี้ถนนหน้าสถานีรถไฟหมู่ที่ 10 ต.บางเหรียง น้ำสูงประมาณ 1 เมตร รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว** 6.น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 3,000 ไร่ สถานการณ์ในภาพรวม สภาพอากาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ฝนยังตกบางพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 130.5 มล.น้ำในคลองภูมีเอ่อล้น เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอรัตภูมิ ทำให้ระดับน้ำลดลงช้า และน้ำทะเลหนุนเล็กน้อยในหมู่บ้านที่ติดริมทะเลสาป การแก้ไขปัญหา อำเภอควนเนียงได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อปท.ในพื้นที่ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ข่าวจากสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 63 11:05
punyha ที่ ลุ่มน้ำภูมี เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 13:00
โปรดระวัง!!! แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำภูมี (ฉบับที่ ๗) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำภูมีคาบเกี่ยวอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่บางส่วน ตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำคือในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ลักษณะน้ำป่าไหลหลาก บางพื้นที่น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง ระดับน้ำในลำหวยและสาขาบริเวณใกล้สะพานในหมู่บ้านเริ่มสูงขึ้น เช่น บริเวณคลองหินนอก ควนดินแดง บางพื้นที่น้ำจากเรือกสวนไหลบ่าล้นท่วมถนน อาจทำให้เกิดการสัญจรไปมาไม่สะดวก อีกทั้งปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เมื่อคืน (๓๐ พฤศจิกายน ๖๓) ทำให้เกิดลักษณะน้ำแช่ขัง รวมกับปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา มีโอกาสเสี่ยงมากที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมระลอก ๒ ในพื้นที่ปลายน้ำ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าชะมวงตลอดไปจนถึงปากบางภูมี ในอำเภอควนเนียง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่สวน และบริเวณถนนในหมู่บ้าน โปรดคอยระวังเด็กเล็กเล่นน้ำ และในเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีปนเปื้อนจากภาคการเกษตร สภาพลเมืองลุ่มน้ำภูมีขอเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยน้ำท่วม โปรดติดตามรายงานเป็นระยะ ๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ด้วยรักและห่วงใย สภาพลเมืองลุ่มน้ำภูมี
1 ธ.ค. 63 16:27
pranee ที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 16:11
แจ้งสถานการณ์เตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำภูมี สืบเนื่องจากน้ำในระดับฝายชะมวงมีน้ำเพิ่มสูงเลยขีดแดง ซึ่งเป็นปริมาณที่จะรองรับน้ำได้แล้ว ขณะนี้น้ำได้ไหลเอ่อ บ่าล้นฝาย จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายฝายตั้งแต่ท่าชะมวง จนตลอดไปถึงปากบางภูมีในอำเภอควนเนียง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมในระดับสูงได้ภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง หลังจากนี้ (สภาพลเมืองลุ่มน้ำภูมี)
1 ธ.ค. 63 16:15
chakrite เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 09:58
ข่าวจากทน.สงขลา
1 ธ.ค. 63 09:58
rutchadee ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.ได้ประสานไปยังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3 พื้นที่ได้แก่ ที่ ผอ. วันเพ็ญ รพ. สตปากรอ แล้วทราบว่า ... 1.โรงเรียน 2 แห่งได้แก่โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรมโรงเรียนบ้านบางไหนและวัดแหลมจาก น้ำท่วมแล้ว 2. ตอนนี้ในหมู่บ้านท่วมแต่ยังไม่เข้าบ้านเกือบทุกหมู่ และมีครอบครัว 56 หลังที่ท่วมรอบบ้านและน้ำกำลังจะเข้าเนื่องจากอยู่ริมคลองและเป็นพื้นที่ต่ำ 3. เบื้องต้นทางรปศได้จ่ายยาน้ำกัดเท้าให้กับครอบครัวแล้วแต่ ยังต้องการเพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ กับความต้องการ ตอนนี้สถานการณ์น้ำซึ่งเป็นวันแรกและ มีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม ระดับสูงขึ้นโดยมีน้ำ จากพัทลุง และน้ำฝนอีก 2 วัน ที่กำลังสมทบเข้ามา ได้ประสานไปที่หมออ้น กิตติพงษ์ มุสิกะพันธ์ รพ. สต ป่าขาดแล้ว ทราบว่าตอนนี้ 1. น้ำท่วมแล้วประมาณ 30 ครัวเรือน ระดับน้ำประมาณ 20 เซนติเมตร ซื่งเป็นพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ 2. 10 ครัวเรือน ที่น้ำท่วมขัง ซึ่งอยู่ ในหมู่ที่ 3 ตำบลป่าขาด แนวโน้มสถานการณ์น้ำตอนนี้ คือ คลองสายสทิงหม้อระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้น พรุ่งนี้ จะติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับ ได้รับแจ้งจากพี่แอน นักพัฒนา ตำบลรำแดง ว่าตอนนี้น้ำท่วมทั้งหมด 6 หมู่บ้านแล้ว โดยผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำลังลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และระดับ ความเสียหายของชุมชน 1.พื้นที่ ต.รำแดงได้รับน้ำ จากชะแล้ ป่าขาด ปากรอ พร้อมกับน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสาย ตอนนี้คนริมคลองน้ำเริ่มเข้าบ้านแล้ว รวม 6 หมู่บ้าน ประมาณ 500 ครัวเรือน ครับ 2.มีแนวโน้มท่วมสูงขึ้น เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าฝนจะตกทั้งวันที่ 4 ครับ
1 ธ.ค. 2563 16:25 น.
chakrite เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 08:58
1 ธค.เวลา 08.35 น. แนวฝนจ่ออยู่ริมทะเลอ่าวไทย ในสงขลาก้อนใหญ่อยู่ตรงแถวสิงหนคร นครศรีธรรมราชฝนปานกลางกระจายไปทั่วจังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคงจะอยู่กับฝนไปอีกหลายวัน ศูนย์อุตุฯได้ออกประกาศเตือนภัยฉ.6 มาแล้วเช้ามืดของวันนี้ ภาวะฝนที่เริ่มตกมาตั้งแต่กลางดึกทำให้เขตเมืองจะเผชิญภาวะน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันในหลายจุด ซึ่งเกิดจากท่อระบายน้ำ อุดตันบ้าง ไม่ได้ขุดลอกบ้าง มีขยะจากครัวเรือนบ้าง และรวมไปถึงมาตรฐานที่รับน้ำได้ไม่มาก หากมีน้ำฝนปริมาณมากจะต้องใช้เวลาในการสูบออก ปัญหานี้จะพบในหลายจุด ถนนบางสายน้ำจะท่วมขัง เป็นอุปสรรคในการจราจร รวมไปถึงเกิดจากการถมที่ น้ำไม่มีที่ไป ที่รับน้ำน้อยลง ปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภาเพิ่มขึ้นไม่มาก สถานการณ์โดยรวม ณ เช้าวันนี้ยังปกติ ไม่ถึงขั้นท่วมใหญ่ ปริมาณน้ำ 24 ชม.ในเขตหาดใหญ่มากที่สุดอยู่ที่วัดเขากลอย 92.6 มม. ผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์และข้อมูลน้ำของหาดใหญ่ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) ขอเชิญติดตามภาพถ่ายทอดสด จากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งโดยภาคประชาชน ได้จาก https://youtu.be/6c5bMiYhV8g หรือ เปิดยูทูป youtube แล้วค้นคำว่า " SCCCRN เฝ้าน้ำท่วมหาดใหญ่ Ch.1" หรือดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hatyaicityclimate.org เวปไซท์ภาคประชาชน บริหารงานภายใต้ปรัชญามูลนิธิ SCCCRN : ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพ ประชาชนเป็นเจ้าของ
1 ธ.ค. 63 08:58
chakrite เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 08:30
พยากรณ์อากาศ ๑ ธค.จากศูนย์อุตุฯครับ
1 ธ.ค. 63 08:31
phubase เมื่อ 26 พ.ย. 2563 09:53
เช้านี้ทีมงาน ไซเบอร์เทค ออกไปติดตั้งกล้องที่สี่แยกตลาดทุ่งลุงหน้าป้อมยาม จุดที่ฝนหนักทีไรน้ำท่วมทาง ต่อไปฝนหนักจะผ่านได้ไม่ได้ก็ดูจากกล้องนี้ได้เลย .. ขอบคุณทางรองฯ สันติ ที่จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานไว้ให้นะครับ.
26 พ.ย. 63 09:54
Little Bear ภาพทุ่งลุงเข้ามาแล้ว
26 พ.ย. 2563 11:32 น.
Little Bear ที่ คลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 26 พ.ย. 2563 09:37
ฝนตกหลยวันแล้ว น้ำกำลงจะล้นบ่อปลา หากล้น ก็คงต้องปล่อยให้ปลาออกไปเที่ยวบ้าง
26 พ.ย. 63 09:38
phubase นอนเฝ้ากล้องมาหลายวันล่ะ ฝนซาๆบ้างจะได้ไปพักบ้าง.
26 พ.ย. 2563 09:53 น.
phubase เมื่อ 22 พ.ย. 2563 20:03
หลังจากที่ทำประโยชน์ให้กับคนหาดใหญ่มากว่า 7 ปี ขณะนี้สำนักงานประสานงานของ มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ ย้ายออกจากที่ทำการในสวนสาธารณะหาดใหญ่ หลังจากเทศบาลนครหาดใหญ่เรียกคืนพื้นที่ ย้ายไปทำการที่ อาคารสำนักงาน โครงการปุณณสิริโฮมเพลส เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีหน่วยงานที่อนุเคราะห์สถานที่ทำงานให้ใหม่ .. ใครว่า อาชีพครูเหมือนเรือจ้าง
22 พ.ย. 63 20:10
ehgag1150 ที่ คลองเตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 21 พ.ย. 2563 22:00
น้ำกำลังจะล้นคลอง
21 พ.ย. 63 22:01
jmanop67 การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ข้ามคลองอู่ตะเภา ทำให้น้ำระบายได้ช้า. เทศบาลหาดใหญ่ แก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
22 พ.ย. 2563 13:23 น.
Little Bear ภาพนี้ถ่ายที่จุดแถวไหนครับ
22 พ.ย. 2563 18:42 น.
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 9 พ.ย. 2563 16:32
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว
phubase ที่ ถนน 30 เมตร ตรงข้ามร้านเหล็กใต้ เมื่อ 2 พ.ย. 2563 21:37
วันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์ในขั้นต้นให้ Internet SIM สำหรับ 4G ของ AIS ในการทดสอบออนไลน์กล้องที่ ถนน 30 เมตรเป็นจุดแรกเพื่อประเมินผลในการให้การสนับสนุนขั้นต่อๆไป ขอขอบคุณ AIS และทีมงานที่ให้สนับสนุนและประสานงานอย่างดีในโอกาสนี้ด้วยครับ.
2 พ.ย. 63 21:39
paperboy1970 @phubase ขออนุญาตพี่ ในการนำภาพไปใช้ประกอบ เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ช่วยจัดการรื้อลอกเรื่องตะกอนดิน,วัชพืชและต้นไม้ ที่ขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำ ใน คลอง 30 เมตร'ช่วงร้านเหล็กใต้น่ะครับ
3 พ.ย. 2563 08:14 น.
phubase ยินดีครับ
3 พ.ย. 2563 15:53 น.
paperboy1970 - ภาพ..ใหญ่ ดู..ชัดเจนดีครับ/พี่ (ในส่วนของภาพเรดาร์และภาพจากกล้อง CCTV)
4 พ.ย. 2563 05:39 น.
Little Bear กล้องชุดใหม่คุณภาพดีครับ ต้องขอบคุณพี่ @phubase ครับ
6 พ.ย. 2563 08:51 น.
paperboy1970 ที่ วัดนารังนก แม่ทอม เมื่อ 1 พ.ย. 2563 07:37
- เข้าใจความรู้สึกของพี่(Phubase) น่ะครับ/พี่ ที่ได้ตอบข้อสงสัยผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารกันให้ได้รับทราบ ก็คงต้อง..ช่วยๆกันครับ
1 พ.ย. 63 07:39
phubase ขอบคุณมากครับ paperboy1970 ช่วยๆกันนะครับ จุดที่จะมีภาพจากกล้องล็อตใหม่จะเริ่มที่ 30เมตร /บางศาลา /ม่วงก็อง และ คลองหวะ(ชลประทาน)ครับ
1 พ.ย. 2563 12:29 น.
paperboy1970 @phubase ยินดีครับ..พี่ ในช่วงภารกิจที่ออกตระเวณตามเส้นทางต่างๆในช่วงหน้ามรสุมฯ จะได้ช่วยๆกันและก็ส่งข่าว-แจ้งให้ทราบครับ
1 พ.ย. 2563 14:14 น.
Kiitt ฝากเรื่องงานรื้อลอกคลอง30เมตรด้วย แนวสี่แยกไดอาน่าก็ตื้นเขินมาก ดิน+วัชพืชมีขวางทางน้ำมาก ช่วงตลิ่งคลองทรุดไม่มีคนแก้ไขเลย @paperboy1970
1 ธ.ค. 2563 06:49 น.
phubase เมื่อ 30 ต.ค. 2563 18:07
เรียนท่านสมาชิกเวปไซท์เพื่อความเข้าใจ เวปไซท์นี้ จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ รวมทั้งการติดตั้งกล้องและค่าบำรุงดูแลอาทิค่าไฟฟ้า ค่าเน็ตของกล้องแต่ละจุด โดยปัจจุบันไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ เป็นเหตุให้เราต้องประหยัดด้วยการปิดกล้องบางเวลาและบางส่วน ปัจจุบันเรายังต้องการการสนับสนุนในด้านเงินทุนอีกจำนวนมากเพื่อติดตั้งกล้องใหม่ทดแทนส่วนที่ชำรุดเสียหายที่ผ่านการใช้งานมานานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตามเราจะพยายามติดตั้งในจุดที่สำคัญและสามารถสื่อสารการเตือนภัยให้ทันกับเวลาอย่างแน่นอนครับ
30 ต.ค. 63 18:15
Safety ที่ กล้องเฝ้าระวัง CCTV ที่สะพาน ม่วงก็อ เมื่อ 26 ต.ค. 2563 14:14
กล้องเฝ้าระวัง CCTV ที่สะพาน ม่วงก็อง เสียตั้งนานแล้ว ได้โทรไปแจ้งแล้ว บอกว่ารับทราบแล้ว ยังไม่มีการแก้ไข ดูแล้วไม่พร้อมเลยครับ
26 ต.ค. 63 14:16
Little Bear ตอนนี้กำลังทยอยติดตั้งกล้องชุดใหม่ครับ ขออภัยในความล่าช้าจากสาเหตุบางประการครับ
30 ต.ค. 2563 11:02 น.
ditty ที่ ควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 11 ต.ค. 2563 09:48
ทำไมกล้องหลายตัวไม่ทำงานครับ?ตอนนี้ฤดูฝนแล้วน่าจะเตรียมพร้อมได้แล้ว
11 ต.ค. 63 09:49
Little Bear ทางทีมงานกำลังติดตั้งกล้องชุดใหม่ครับ น่าจะเรียบร้อยภายในไม่กี่วันนี้ครับ
13 ต.ค. 2563 10:32 น.
ditty วันนี้วันที่ 22 ตค.แล้วนะ?หวังว่าคงใช้ได้ก่อนน้ำท่วมนะครับ
22 ต.ค. 2563 14:39 น.
นฤชา ชนะถาวร เมื่อ 9 ต.ค. 2563 17:45
สถานี PU.90 : อ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย
สถานการณ์ : ธงเขียว