เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

18 ต.ค. 6402:52

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 02:52 น.

 • 02:38 น.

 • 02:22 น.

 • 02:08 น.

 • 01:52 น.

 • 01:38 น.

 • 01:22 น.

 • 01:08 น.

 • 00:52 น.

 • 00:38 น.

 • 00:22 น.

 • 00:08 น.

 • 23:52 น.

 • 23:38 น.

 • 23:22 น.

 • 23:08 น.

 • 22:52 น.

 • 22:38 น.

 • 22:22 น.

 • 22:08 น.

 • 21:52 น.

 • 21:38 น.

 • 21:22 น.

 • 21:08 น.

 • 20:52 น.

 • 20:22 น.

 • 20:08 น.

 • 19:52 น.

 • 19:38 น.

 • 19:22 น.