เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

สถานีเรดาร์สทิงพระ

Photo

27 มิ.ย. 6519:38

ภาพ "เรดาห์สทิงพระ" จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • 19:38 น.

 • 19:22 น.

 • 19:08 น.

 • 18:52 น.

 • 18:38 น.

 • 18:22 น.

 • 18:08 น.

 • 17:52 น.

 • 17:38 น.

 • 17:22 น.

 • 17:08 น.

 • 16:52 น.

 • 16:38 น.

 • 16:22 น.

 • 16:08 น.

 • 15:52 น.

 • 15:38 น.

 • 15:22 น.

 • 15:08 น.

 • 14:52 น.

 • 14:38 น.

 • 14:22 น.

 • 14:08 น.

 • 13:52 น.

 • 13:38 น.

 • 13:22 น.

 • 13:08 น.

 • 12:52 น.

 • 12:38 น.

 • 12:22 น.