เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 01:00 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 28 ก.ย.65 23:30 น.

 • 28 ก.ย.65 23:00 น.

 • 28 ก.ย.65 22:30 น.

 • 28 ก.ย.65 22:00 น.

 • 28 ก.ย.65 21:30 น.

 • 28 ก.ย.65 21:00 น.

 • 28 ก.ย.65 20:30 น.

 • 28 ก.ย.65 20:00 น.

 • 28 ก.ย.65 19:30 น.

 • 28 ก.ย.65 19:00 น.

 • 28 ก.ย.65 18:30 น.

 • 28 ก.ย.65 18:00 น.

 • 28 ก.ย.65 17:30 น.

 • 28 ก.ย.65 17:00 น.

 • 28 ก.ย.65 16:30 น.

 • 28 ก.ย.65 16:00 น.

 • 28 ก.ย.65 15:30 น.

 • 28 ก.ย.65 15:00 น.

 • 28 ก.ย.65 14:30 น.

 • 28 ก.ย.65 14:00 น.

 • 28 ก.ย.65 13:30 น.

 • 28 ก.ย.65 13:00 น.

 • 28 ก.ย.65 12:30 น.

 • 28 ก.ย.65 12:00 น.

 • 28 ก.ย.65 11:30 น.

 • 28 ก.ย.65 11:00 น.

 • 28 ก.ย.65 10:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก Node: X.44 หาดใหญ่ใน (Hatyai nai) อ.หาดใหญ่ (A.Hatyai) จ.สงขลา (P.Songkha) ของกรมชลประทาน

ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับ ม.รทก. = 7.50 - ระยะความสูงจากตลิ่ง
ระดับตลิ่ง(เมตร)ระดับ ม.รทก.
0.007.50
0.507.00
1.006.50
1.506.00
2.005.55
2.505.00
3.004.50
3.504.00
4.003.50
4.503.00
5.002.50

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา