เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 25 พ.ค.66 06:00 น.

 • 25 พ.ค.66 05:30 น.

 • 25 พ.ค.66 05:00 น.

 • 25 พ.ค.66 04:30 น.

 • 25 พ.ค.66 04:00 น.

 • 25 พ.ค.66 03:30 น.

 • 25 พ.ค.66 03:00 น.

 • 25 พ.ค.66 02:30 น.

 • 25 พ.ค.66 02:00 น.

 • 25 พ.ค.66 01:30 น.

 • 25 พ.ค.66 01:00 น.

 • 25 พ.ค.66 00:30 น.

 • 25 พ.ค.66 00:00 น.

 • 24 พ.ค.66 23:30 น.

 • 24 พ.ค.66 23:00 น.

 • 24 พ.ค.66 22:30 น.

 • 24 พ.ค.66 22:00 น.

 • 24 พ.ค.66 21:30 น.

 • 24 พ.ค.66 21:00 น.

 • 24 พ.ค.66 20:30 น.

 • 24 พ.ค.66 20:00 น.

 • 24 พ.ค.66 19:30 น.

 • 24 พ.ค.66 19:00 น.

 • 24 พ.ค.66 18:30 น.

 • 24 พ.ค.66 18:00 น.

 • 24 พ.ค.66 17:30 น.

 • 24 พ.ค.66 17:00 น.

 • 24 พ.ค.66 16:30 น.

 • 24 พ.ค.66 16:00 น.

 • 24 พ.ค.66 15:30 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา