เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 1 ส.ค.64 03:00 น.

 • 1 ส.ค.64 02:52 น.

 • 28 ก.ค.64 02:30 น.

 • 26 ก.ค.64 10:30 น.

 • 23 ก.ค.64 14:30 น.

 • 23 ก.ค.64 14:03 น.

 • 11 ก.ค.64 03:00 น.

 • 11 ก.ค.64 02:37 น.

 • 5 ก.ค.64 03:30 น.

 • 12 มิ.ย.64 08:30 น.

 • 2 มิ.ย.64 02:30 น.

 • 25 พ.ค.64 04:00 น.

 • 25 พ.ค.64 03:38 น.

 • 21 พ.ค.64 08:30 น.

 • 18 พ.ค.64 22:00 น.

 • 18 พ.ค.64 06:30 น.

 • 18 พ.ค.64 05:53 น.

 • 16 พ.ค.64 08:30 น.

 • 15 พ.ค.64 01:00 น.

 • 11 พ.ค.64 21:30 น.

 • 11 พ.ค.64 21:16 น.

 • 10 พ.ค.64 11:00 น.

 • 24 เม.ย.64 10:30 น.

 • 24 เม.ย.64 10:00 น.

 • 24 เม.ย.64 09:30 น.

 • 24 เม.ย.64 09:00 น.

 • 24 เม.ย.64 08:30 น.

 • 24 เม.ย.64 08:00 น.

 • 24 เม.ย.64 07:30 น.

 • 24 เม.ย.64 07:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา