เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 10 ก.ค.62 19:30 น.

 • 10 ก.ค.62 19:00 น.

 • 10 ก.ค.62 18:30 น.

 • 10 ก.ค.62 18:00 น.

 • 10 ก.ค.62 17:30 น.

 • 10 ก.ค.62 17:00 น.

 • 10 ก.ค.62 16:30 น.

 • 10 ก.ค.62 16:00 น.

 • 10 ก.ค.62 15:30 น.

 • 10 ก.ค.62 15:00 น.

 • 10 ก.ค.62 14:30 น.

 • 10 ก.ค.62 14:00 น.

 • 10 ก.ค.62 13:30 น.

 • 10 ก.ค.62 13:00 น.

 • 10 ก.ค.62 12:30 น.

 • 10 ก.ค.62 12:00 น.

 • 10 ก.ค.62 11:30 น.

 • 10 ก.ค.62 11:00 น.

 • 10 ก.ค.62 10:30 น.

 • 10 ก.ค.62 10:00 น.

 • 10 ก.ค.62 09:30 น.

 • 10 ก.ค.62 09:00 น.

 • 10 ก.ค.62 08:30 น.

 • 10 ก.ค.62 08:00 น.

 • 10 ก.ค.62 07:30 น.

 • 10 ก.ค.62 07:00 น.

 • 10 ก.ค.62 06:30 น.

 • 10 ก.ค.62 06:00 น.

 • 10 ก.ค.62 05:30 น.

 • 10 ก.ค.62 05:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ข้อมูลประตูระบายน้ำแก้มลิงคลองเรียน

 • ระดับทางระบายน้ำออก +13.00 ม.รทก.

 • ระดับธรณีประตูระบายน้ำ +13.50 ม.รทก. (สูงกว่า ทางน้ำเข้า 0.50 ม.)
 • ประตูระบายน้ำมีขนาด 2.40*2.40 ม. (ระยะเปิด 0-2.40 ม.)