เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

สถานีเรดาร์สทิงพระ

 • 02:52 น.

 • 02:38 น.

 • 02:22 น.

 • 02:08 น.

 • 01:52 น.

 • 01:38 น.

 • 01:22 น.

 • 01:08 น.

 • 00:52 น.

 • 00:38 น.

 • 00:22 น.

 • 00:08 น.

 • 17 ต.ค.64 23:52 น.

 • 17 ต.ค.64 23:38 น.

 • 17 ต.ค.64 23:22 น.

 • 17 ต.ค.64 23:08 น.

 • 17 ต.ค.64 22:52 น.

 • 17 ต.ค.64 22:38 น.

 • 17 ต.ค.64 22:22 น.

 • 17 ต.ค.64 22:08 น.

 • 17 ต.ค.64 21:52 น.

 • 17 ต.ค.64 21:38 น.

 • 17 ต.ค.64 21:22 น.

 • 17 ต.ค.64 21:08 น.

 • 17 ต.ค.64 20:52 น.

 • 17 ต.ค.64 20:22 น.

 • 17 ต.ค.64 20:08 น.

 • 17 ต.ค.64 19:52 น.

 • 17 ต.ค.64 19:38 น.

 • 17 ต.ค.64 19:22 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

แจ้งข่าว : หากเรดาร์สทิงพระมีปัญหาขัดข้อง สามารถดูข้อมูลจาก เรดาห์นราธิวาส แทนได้

ภาพเรดาร์ฯ สทิงพระ เวลาล่าสุด

สนับสนุนภาพถ่ายเรดาร์จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเรดาร์พร้อมแผนที่ได้

เวลาที่ปรากฏบนภาพเรดาร์เป็นเวลา UTC ซึ่งจะต้อง +7 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นเวลาของประเทศไทย เช่น เวลาในภาพเรดาร์ = 1.00 เวลาในประเทศไทยจะเป็น 1.00+7 = 8.00 น.

ที่มา สถานีเรดาร์สทิงพระ