เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 05:30 น.

 • 05:00 น.

 • 04:30 น.

 • 04:00 น.

 • 03:30 น.

 • 03:00 น.

 • 02:30 น.

 • 02:00 น.

 • 01:30 น.

 • 01:00 น.

 • 00:30 น.

 • 00:00 น.

 • 27 ก.ย.63 23:30 น.

 • 27 ก.ย.63 23:00 น.

 • 27 ก.ย.63 22:30 น.

 • 27 ก.ย.63 22:00 น.

 • 27 ก.ย.63 21:30 น.

 • 27 ก.ย.63 21:00 น.

 • 27 ก.ย.63 20:30 น.

 • 27 ก.ย.63 20:00 น.

 • 27 ก.ย.63 19:30 น.

 • 27 ก.ย.63 19:00 น.

 • 27 ก.ย.63 18:30 น.

 • 27 ก.ย.63 18:00 น.

 • 27 ก.ย.63 17:30 น.

 • 27 ก.ย.63 17:00 น.

 • 27 ก.ย.63 16:30 น.

 • 27 ก.ย.63 16:00 น.

 • 27 ก.ย.63 15:30 น.

 • 27 ก.ย.63 15:00 น.

หมายเหตุ - เตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.173A บ้านม่วงก็อง สูง 15.90 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร STN09: บ้านม่วงก็อง (X.173A) คลองหล้าปัง อ.สะเดา จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา