เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

 • 1 ส.ค.64 03:00 น.

 • 1 ส.ค.64 02:53 น.

 • 23 ก.ค.64 14:30 น.

 • 23 ก.ค.64 14:03 น.

 • 11 ก.ค.64 03:00 น.

 • 11 ก.ค.64 02:39 น.

 • 18 มิ.ย.64 19:28 น.

 • 18 มิ.ย.64 19:09 น.

 • 10 มิ.ย.64 04:00 น.

 • 10 มิ.ย.64 03:34 น.

 • 3 มิ.ย.64 10:30 น.

 • 3 มิ.ย.64 10:18 น.

 • 18 พ.ค.64 09:30 น.

 • 18 พ.ค.64 09:19 น.

 • 12 พ.ค.64 15:00 น.

 • 12 พ.ค.64 14:30 น.

 • 12 พ.ค.64 14:00 น.

 • 12 พ.ค.64 13:30 น.

 • 12 พ.ค.64 13:00 น.

 • 12 พ.ค.64 12:30 น.

 • 12 พ.ค.64 12:00 น.

 • 12 พ.ค.64 11:30 น.

 • 12 พ.ค.64 11:00 น.

 • 12 พ.ค.64 10:30 น.

 • 12 พ.ค.64 10:00 น.

 • 12 พ.ค.64 09:30 น.

 • 12 พ.ค.64 09:00 น.

 • 12 พ.ค.64 08:40 น.

 • 12 พ.ค.64 08:30 น.

 • 12 พ.ค.64 08:00 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

หมายเหตุ - เตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.173A บ้านม่วงก็อง สูง 15.90 ม.รทก.

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บ้านม่วงก็องสูง XX ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +15.56 ม.รทก. ขวา(ด้านวัดจุดติดตั้งกล้อง)+16.14 ม.รทก.


หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก สถานีโทรมาตร STN09: บ้านม่วงก็อง (X.173A) คลองหล้าปัง อ.สะเดา จ.สงขลา ของกรมชลประทาน