เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ - Camera Record

ระดับตลิ่ง +7.40/+8.30 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
29 พ.ย. 60 11:30 +4.50 2.90/3.80 0
28 พ.ย. 60 09:45 +4.75 2.65/3.55 0
26 ธ.ค. 57 12:00 +3.80 3.60/4.50 0
25 ธ.ค. 57 12:45 +4.50 2.90/3.80 0
25 ธ.ค. 57 08:30 +4.70 2.70/3.60 0
24 ธ.ค. 57 14:15 +5.20 2.20/3.10 0
24 ธ.ค. 57 09:30 +5.20 2.20/3.10 0