เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +7.40 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
1 ส.ค. 55 14:00 +6.50 0.90 0
14 ม.ค. 55 02:00 +6.40 1.00 0
14 ม.ค. 55 01:00 +6.48 0.92 0
14 ม.ค. 55 00:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 23:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 22:00 +6.48 0.92 0
13 ม.ค. 55 21:00 +6.48 0.92 0