เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

จันทร์วิโรจน์ - Camera Record

ระดับตลิ่ง +7.20/+9.00 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
1 ส.ค. 55 14:00 +5.40 1.80/3.60 0
14 ม.ค. 55 02:00 +6.79 0.41/2.21 0
14 ม.ค. 55 01:00 +6.80 0.40/2.20 0
14 ม.ค. 55 00:00 +6.80 0.40/2.20 0
13 ม.ค. 55 23:00 +6.80 0.40/2.20 0
13 ม.ค. 55 22:00 +6.83 0.37/2.17 0
13 ม.ค. 55 21:00 +6.83 0.37/2.17 0