เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระดับตลิ่ง +8.09/+7.18 ม.รทก.
วันที่เวลาระดับน้ำ (ม.รทก.)ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) ?
26 ธ.ค. 57 12:00 +7.20 0.89/-0.02 0
25 ธ.ค. 57 08:30 +7.90 0.19/-0.72 0
24 ธ.ค. 57 14:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
24 ธ.ค. 57 08:15 +8.50 -0.41/-1.32 0
23 ธ.ค. 57 18:00 +8.30 -0.21/-1.12 0
23 ธ.ค. 57 08:15 +8.40 -0.31/-1.22 0
22 ธ.ค. 57 15:00 +7.90 0.19/-0.72 0