ชมภาพจริง+วีดีโอ..น้ำปลายครองร.1(ประตูน้ำบางหยี) ณ 24 พ.ย 54 เวลา9.00 น.เหลือ 3 ม.น้ำจะล้นครอง จากสะเดา-หาดใหญ่ สู้บางกล่ำ

by นายอักษร บุตรโคตร @24 พ.ย. 54 10:05 ( IP : 118...30 ) | Tags : สอบถาม

ชมภาพจริง+วีดีโอ..น้ำจากปลายครองร.1 (ประตูน้ำบางหยี) ณ 24 พ.ย 54 เวลา 09.00 น. เหลือ 3 ม.น้ำจะล้นครอง ติดตามเรื่องน้ำ 24ชั่วโมง จากสะเดา-หาดใหญ่ สู้บางกล่ำ น้ำจากปลายครองร.1 (ประตูน้ำบางหยี)ณ 24 พ.ย 54 เวลา 09.00 น. เหลือ 3 ม.น้ำจะล้นครอง
วิดีโอปลายคลอง ร.1 ณ วันที่ 24 พ.ย. 2554 ระดับน้ำเหลืออีก 3 เมตร

http://www.youtube.com/watch?v=lsnUGwQf8yE

เวบอบต.บางกล่ำ
http://www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail&id=30530

Comment #1ร่วมด้วยช่วยกัน สงขลาพ้นภัย
Posted @27 พ.ย. 54 07:57 ip : 122...125

ขอขอบคุณเว๊ปที่มีประโยชน์ เว๊ปที่ทำให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ ของภัยธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถที่จะต่อต้านและสู้กับมันได้ แต่สามารถหาวิธีป้องกันได้ แต่ถ้าจะให้ดี  หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางการเมือง ไม่ว่า ส.ว./ส.ส./อบจ./ทุก อบท.และอบต.ของ จ.สงขลา ร่วมหาวิธีขุดลอก "ทะเลสาบสงขลา" ที่ได้ชื่อว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองจากอ่าวไทย หากท่านเข้ากูเกิ้ลเอิท ทุกท่านจะมองเห็นจุดเป็นจุดตายได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางน้ำไหลที่รับน้ำมาจาก นครฯ+พัทลุง และหาดใหญ่ ออกสู่อ่าวไทย ที่เป็นจุดดับเบิ้ลคอขวด ตรงบริเวณหาดชลาทัศน์และท่าเทียบเรือสงขลา จุดนี้แหล่ะครับที่อนาคตหากไม่มีการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตั้งแต่บริเวณเกาะยอ สะพานติณฯ1และ2 ลากลงมาถึงหาดชลาทัศน์ สงขลาจมน้ำแน่ๆ เก้าเส้งจะถูกน้ำกัดเซาะ จนหายไปทั้งหมู่บ้าน เพราะเจ้าแท่งยักษ์ท่าเทียบเรือสงขลาที่เป็นตัวการให้เส้รทางน้ำมันเปลี่ยนทิศทาง
            ประเด็นสำคัญ ทำไมเราไม่หาช่องทางให้มวลน้ำเหล่านี้มันไปออกทางทะเลอันดามันบ้าง หากจะทำคิดว่าไม่ยาก ถึงแม้จะใช้งบมหาศาล ก็ต้องทำ พื้นที่ระหว่าง สะเดา และ แยกรัตภูฒิไปสู่สตูล ควรจะศึกษาดู ถ้าหากฝันเป็นจริง หาดใหญ่ และสงข ลาก็จะพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต โปรดพิจารณาดูครับ