เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เรื่อง จุดเริ่มต้น

by Nuk DPM-Thepha @13 พ.ย. 57 09:33 ( IP : 113...77 ) | Tags : Video

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อปรับตัว รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับ­มือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่­งยืน

Relate topics