เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)"

by Little Bear @11 มี.ค. 57 11:37 ( IP : 49...221 ) | Tags : Video , ความรู้
photo  , 635x347 pixel , 33,518 bytes.

วีดิโอ "แผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง (ภาคประชาชน)" เป็นบทสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการจัดทำแผนรับมืออุทกภัยอำเภอคลองหอยโข่ง จากการดำเนินงานโดยเครือข่ายรับมือภัยพิบัติ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผลิตโดย สถานีวิทยุ FM 88 มอ. บรรยายโดยบัญชร วิเชียรศรี

Relate topics