เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org

by Little Bear @2 พ.ย. 54 15:15 ( IP : 122...15 ) | Tags : Presentation
photo  , 400x300 pixel , 37,863 bytes.

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org โดย โครงการ เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เมืองหาดใหญ่ - Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)