เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เทศบาลรนครหาดใหญ่

 • photo , 640x427 pixel , 47,424 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,910 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 41,282 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 45,116 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 36,017 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,798 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 47,568 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 42,852 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 37,710 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 54,221 bytes.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , ผู้ดูแล www.hatyaicityclimate.org  และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมืออุทกภัย