เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี ๒๕๖๒

by punyha @28 ก.ย. 62 22:02 ( IP : 124...152 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 63,545 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,977 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,489 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,094 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,513 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,115 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,210 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,365 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,865 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,969 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,436 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 54,769 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 87,399 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 37,021 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 43,986 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 115,706 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 121,560 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 106,721 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 128,212 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 85,332 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 111,709 bytes.
 • photo , 1566x1046 pixel , 108,008 bytes.

"เตรียมพร้อมรับอุทกภัยปี ๖๒"

ในฐานะเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาชน จำเป็นต้องสานพลังเสริมหนุนกันและกัน เป้าหมายก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน

อุทกภัยไม่เข้าใครออกใคร แต่ละองค์กรต่างมีช่องทาง วิถีทาง วัฒนธรรมการทำงานที่สะสมบทเรียนและประสบการณ์เฉพาะตัว แต่เมื่อมารวมกันภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน ช่องว่างที่เกิดจากพื้นที่เหลื่อมซ้อนหรือขบเหลี่ยมหรือทับซ้อนกันยังมีอยู่เสมอ การเปิดพื้นที่ความคิดในการทำงานร่วมกันจึงมีความจำเป็น ภาวะเกิดภัยตั้งแต่ "ก่อนเกิด" "ขณะเกิด" และ "หลังเกิด" เป็นวงจรที่มีความสำคัญไม่ต่างกัน

มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.สงขลาจับมือมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(SCCCRN) นัดเครือข่ายทั้งส่วนภาครัฐ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยปภ.เขต ๑๒ ปภ.จังหวัด ปภ.สาขา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนอุทกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายเตือนภัยของคลองตง ลำไพล นาหมอศรี รำแดง ภูมี ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบเตือนภัยผ่าน www.Hatyaicityclimate.org และแอพพลิเคชั่น City climate ที่ขยายพื้นที่รองรับเครือข่าย ๕ ลุ่มน้ำในสงขลา และจับงานการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกฤดูกาล ไม่ใช่เฉพาะอุทกภัย

ปรับแอพพลิเคชั่นเดิม ตัด Hatyai ออกเพื่อให้ไม่จำกัดพื้นที่ โดยมีชื่อไทยว่า "เมืองลดโลกร้อน" รอบนี้เติมการวัดข้อมูล PM.๒.๕ ประสานนำภาพจากกล้องของกรมชลประทานในพื้นที่สงขลาเข้ามาเติมเต็มระบบ บวกกับกล้อง CCTV เดิม การส่งข่าวเตือนภัยจากเครือข่ายในพื้นที่ การสานเครือข่ายเฝ้าระวังในแต่ละลุ่มน้ำ การขยายสมาชิกในกลุ่ม line แต่ละลุ่มน้ำเพื่อให้ข้อมูลถูกส่งต่อไปถึงฐานราก

ศูนย์อุตุฯ เจ้าบ้านปัจจุบันมีรายงานข่าววันละ ๔ ครั้ง ปล่อยบอลลูน ๔ เวลา มีเวรยามเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง ดูแล ๑๙ สถานีตรวจอากาศ ปีนี้ลงไปทำงานกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปให้กลุ่มทำนา ทำสวนยางได้ใช้ประโยชน์ในแต่ละวัน เดือน ปี

ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ มีข้อเสนอดีๆ มากมาย

๑.เพิ่มเรื่องไฟป่าเข้ามา โดยพล็อตจุดเสี่ยงโดยเฉพาะหน้าแล้งเพื่อดูข้อมูลความชื้นในผิวดิน

๒.ประสานสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เพิ่มข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์

๓.มีการซักซ้อมบนโต๊ะเพื่อให้เครือข่ายต่างๆได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่น

๔.ลดขอบเขตพื้นที่ ทำงานเชิงลึกกับลุ่มน้ำสาขาในบางพื้นที่ ทำให่้ครบวงจร มีระบบเครือข่ายรองรับ ถักทอกับงานเชิงระบบของจังหวัด รองรับทุกสารพัดภัย

๕.ประสานปภ.จังหวัด/เขตนำข้อมูลทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ WAR ROOM เพื่อให้เห็นสถานการณ์ที่เป็นจริงในแต่ละลุ่มน้ำ (ระบบผังเครือข่ายในแอพฯ สามารถรายงานเขียว/เหลือง/แดง พร้อมภาพ)

๖.ให้มีการ Live ผ่านเฟชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์อุตุฯได้นำร่องไปแล้ว โดยเฉพาะจังหวัด ให้ผู้ว่าฯสามารถสื่อสารกับสังคมได้อย่างใกล้ชิด ทันสถานการณ์ ทีมประเมินสถานการณ์ที่มีการจัดตั้งไว้ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านผู้ว่าฯสู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

๗.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีสถานีวัดน้ำและ "ผู้รู้" ที่ประจำสถานี สนใจส่งต่อข้อมูลเพื่อการเตือนภัยผ่านเว็บไซต์และแอพฯเครือข่าย

๘.จัดระบบสื่อสารเพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ และทันสถานการณ์ในแต่ละลุ่มน้ำ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มไลน์ หน่วยงานต่างๆทำภาพกราฟฟิคสื่อสารบทบาทภาระกิจขององค์กร ตลอดจนช่องทางติดต่อ รายงานข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ส่งต่อไปยังช่องทางสื่อสารที่มี

๙.เตรียมพร้อมช่วงเกิดภัย จัดระบบการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือผ่านแอพฯ รวมถึงจุดประสานงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสร้างเอกภาพการทำงาน

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทั้งสามารถดำเนินการได้ทันทีและนำไปใช้ในอนาคต การทำงานเป็นเครือข่ายโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจะเข้ามาเติมเต็มระบบ ถึงเวลาเกิดภัย จะได้ลดความเสี่ยงและความสูญเสีย

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9920
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง