VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

by Little Bear @14 ก.ย. 56 10:05 ( IP : 110...66 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , Video

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา