เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

by Little Bear @14 ก.ย. 56 10:05 ( IP : 110...66 ) | Tags : Video , ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วีดิโอแนะนำการรับมืออุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา