เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการเชิงรุกพยากรณ์อากาศร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

by punyha @23 ก.ย. 63 08:40 ( IP : 171...171 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ความรู้
  • photo  , 1280x764 pixel , 146,143 bytes.
  • photo  , 1280x720 pixel , 141,913 bytes.
  • photo  , 1706x960 pixel , 181,262 bytes.
  • photo  , 1280x720 pixel , 201,066 bytes.
  • photo  , 720x1040 pixel , 109,208 bytes.

ศูนย์อุตุฯภาคใต้ฝั่งตะวันออกทำโครงการเชิงรุกพยากรณ์อากาศ ความชื้น อุณภูมิให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ สงขลา ในกลุ่มสวนยาง ชาวนา ชาวสวน

อยู่ในช่วงดำเนินการระยะแรก เพื่อให้นำข้อมูลไปประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการผลิต