เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Factsheet "ภาคีหาดใหญ่ ร่วมใจระวังภัยน้ำท่วม" และ "หาดใหญ่เมืองไม่แล้งน้ำใจ"

by Nuk DPM-Thepha @25 ก.พ. 58 09:52 ( IP : 110...66 ) | Tags : ความรู้
photo  , 640x453 pixel , 54,647 bytes.

Factsheet จากการดำเนินโครงการ ACCCRN หาดใหญ่
"ภาคีหาดใหญ่ ร่วมใจระวังภัยน้ำท่วม" และ "หาดใหญ่เมืองไม่แล้งน้ำใจ" ผลงานจากคุณ ป.ปลา นางสาววรรโณบล ควรอาจ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. Factshe_ACCCRN HY - Download

Relate topics