เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

by Little Bear @17 ส.ค. 55 12:27 ( IP : 122...211 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , โทรมาตร

ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ข้อมูลจากเว็บไซท์ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Comment #1สถานการณ์ลุ่มน้ำ
อู๊ด อารีย์ (Not Member)
Posted @14 ธ.ค. 57 18:35 ip : 171...126

ไม่สามารถดูสถานการณ์ลุ่มน้ำได้เนื่องจากอุปกรณ์/การสื่อสารขัดข้อง เช่นนี้แล้ว หากมีปัญหามาจะแก้ไขได้อย่างไรในเมื่อไม่มีการเตรียมการเลย น่าปรับปรุงอุปกรณ์/การสื่อสาร โดยด่วนด้่วยจิตอาริโย