เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Photostory - การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากชุมชนคูเต่าสู่เมืองหาดใหญ่

by Nuk DPM-Thepha @15 ธ.ค. 57 10:50 ( IP : 110...66 ) | Tags : E-Book
photo  , 640x911 pixel , 134,315 bytes.

Relate topics