ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilience Strategy)

by Nuk DPM-Thepha @16 ธ.ค. 57 11:03 ( IP : 113...40 ) | Tags : E-Book
photo  , x pixel , 0 bytes.

หนังสือ "ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilience Strategy)" ภายใต้การดำเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่ (Asian Cities Climate Change Resilience Network: ACCCRN Hatyai)

Relate topics