เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการ “การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน”

by Nuk DPM-Thepha @23 พ.ค. 56 14:57 ( IP : 110...66 ) | Tags : ความรู้ , E-Book
photo  , 400x593 pixel , 57,242 bytes.

เนื้อหา (ไฟล์ scan) โครงการ “การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน” ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 (Thailand Public Service Award 2012) โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประเภท รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Relate topics

Comment #1
Posted @23 พ.ค. 56 15:35 ip : 49...201

ขอบคุณคับผม