ประมวลผลของกิจกรรมจากโครงการ "จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ

by Nuk DPM-Thepha @9 พ.ค. 58 14:04 ( IP : 113...18 ) | Tags : E-Book
photo  , x pixel , 0 bytes.

ไฟล์ PDF ประมวลบทเรียนจากโครงการ "จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ โดยต้นฉบับมาจาก powerpoint ของพี่ชาคริต นำไปออกแบบให้สวยงาม พิมพ์เป็นรูปเล่มทั้ง 2 พื้นที่ โดยฉบับพิมพ์เล่มกำลังส่งมาครับ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. Binder1 - ดาวน์โหลด

Relate topics