ถอดบทเรียน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่"

by Nuk DPM-Thepha @5 ต.ค. 58 15:24 ( IP : 119...118 ) | Tags : E-Book
photo  , x pixel , 0 bytes.

ถอดบทเรียน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. KUTAO_booklet - ดาวน์โหลด

Relate topics

Comment #1
namiohi (Not Member)
Posted @25 ก.พ. 61 19:39 ip : 184...97

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://www.rmutt.ac.th/

Comment #2
อภิชาติ (Not Member)
Posted @21 พ.ย. 62 18:07 ip : 171...248

อยากเรียนรู้ภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่