เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในบริบทเชิงพื้นที่

by Little Bear @23 พ.ค. 55 09:01 ( IP : 122...67 ) | Tags : ความรู้ , E-Book
photo  , 347x490 pixel , 35,121 bytes.

ผู้เขียน: ณรงค์ คงมาก , ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ , ศุภกร ชินวรรณโณ , รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2555

เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 (เวทีสัญจร นครศรีธรรมราช)

มีหัวข้อเรื่อง

  • "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย" โดย คุณศุภกร ชินวรรณโณ จากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • "ปรับตัว/รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในเชิงพื้นที่ โดย ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจและคุณวิทยา อาุวุธเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • "การปรับตัวทางภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี คณะทรัยพากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • "เกษตรกรชาวสวนผลไม้-ชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" โดยคุณณรงค์ คงมาก โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจับความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

Relate topics

Comment #1
cwyygvhi (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:16 ip : 110...30

1

Comment #2
cwyygvhi (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:16 ip : 110...30

1

Comment #3
cwyygvhi (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:16 ip : 110...30

1

Comment #4
cwyygvhi (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 03:16 ip : 110...30

1

« 2352
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง