เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

by Little Bear @9 ม.ค. 56 14:33 ( IP : 122...238 ) | Tags : E-Book , ความรู้
photo  , 400x569 pixel , 47,511 bytes.

คำศัพท์น่ารู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2555

จำนวน : 1000 เล่ม

จัดทำโดย :

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ((Asian Cities Climate Change Resilience Network-ACCCRN)

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8

สนับสนุนโดย : มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร

ที่ปรึกษา : ดร.จําเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ , ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

ทีมงานวิชาการ : กรองจิต กิติกาศ, กิรณา คําสิงห์นอก, วรรโณบล ควรอาจ, วราภรณ์ บุรีรักษ์, สุวรรณภา หอมชื่น

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

Relate topics