"City climate เมืองลดโลกร้อน"

by punyha @29 ส.ค. 62 21:47 ( IP : 124...100 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 175,058 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.

"City climate เมืองลดโลกร้อน"

เย็นวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นัดทีมงานมูลนิธิ SCCCRN ผู้ปิดทองหลังพระ พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังเดิมเตรียมพร้อมสำหรับหน้าฝนรอบนี้

ปรับ www.Hatyaicityclimate.org ให้รองรับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด "หน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ประชาชนเป็นเจ้าของ" หน้าฝนก็จะมีระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังในหลายลุ่มน้ำของจังหวัดสงขลา หน้าแล้งก็จะมีงานอื่นเพิ่มเติมเข้ามา ภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วม พร้อมกับออกแบบช่องทางอื่นๆมาเสริมหนุน แต่อยู่ใน Platform เดียวกัน

พร้อมปรับ App; Hatyaicity climate มาเป็น City Climate หรือเมืองลดโลกร้อน เพื่อให้ทันใช้ในหน้าฝนนี้

เรื่องหลักๆที่จะเพิ่มเข้ามาคือ ข่าวสารจากพื้นที่/สถานการณ์น้ำท่วมจากแต่ละจุดในสงขลา กล้อง cctv รวมถึงภาพจากเครือข่ายแต่ละพื้นที่ เชื่อมโยงข้อมูลจากการ live ของแต่ละหน่วยงาน เช่น อุตุฯ ผังน้ำและเครือข่ายเตือนภัย ฯลฯ การเชื่อมโยงเครือข่ายหรือประชาชนที่อยู่แต่ละพื้นที่จะมีมากขึ้น สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน

ไม่มีใครบอกได้ว่าอุทกภัยเกิดเมื่อไร ปีใด เฉพาะเมืองหาดใหญ่หลายคนบอกว่าคลองร.๑ ขยายพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่อีกแล้ว แต่สำหรับทีมงานแล้วไม่มีใครเชื่อ และคิดว่านั่นคือวิธีคิดที่มาพร้อมหายนะ

เมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด พื้นฐานความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ มากกว่าระบบที่แยกส่วนตัวใครตัวมัน หรือทำอะไรก็ได้ประโยชน์เพียงลำพัง ตัดแข้งตัดขา ชิงดีชิงเด่น งานพื้นฐานเช่นนี้ถูกมองข้าม ไม่มีใครสนใจ เพราะใช้เวลานาน ไม่มีผลประโยชน์ แถมเหนื่อย ยุ่งยาก เสียสละ

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน