เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

#สรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @27 ต.ค. 64 10:05 ( IP : 119...127 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
photo  , 960x960 pixel , 124,805 bytes.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหาดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564