ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ จากสถานีเรดาห์สทิงพระ เวลา 06.30 น. ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ถึงปานกลางบริเวณ ภาคใต้

by พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง @10 พ.ย. 64 11:11 ( IP : 180...210 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
photo  , x pixel , 0 bytes.

ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก